Fyddai "tyner" neu "addfwyn" yn addas ar gyfer "caring" yma?

Rhywbeth fel "annog bechgyn i fod yn addfwyn"?
Mae'n swnio'n fwy naturiol na "Hyfwyddo Gwrywdod Gofalgar"!

Falle ddim - ond mae'n fan cychwyn

Siān 

On 28 Medi 2011, at 11:27, Ceri Williams wrote:

Bore da pawb
 
Mae'r ddogfen rwyf wrthi'n ei gyfieithu trafod tangyflawni ymysg bechgyn. Rwyf yn cael trafferth meddwl sut i gyfieithu 'caring masculinity' - nid yw'r ymadrodd yn ymddangos mewn brawddeg ond yn hytrach fel pennawd - 'Promoting Caring Masculinity'.  Nid yw'r paragraffau sy'n dilyn y pennawd yn cynnig unrhyw help - maent yn trafod parchu pawb, defnyddio Saesneg safonol a thrin bechgyn a merched yn gyfartal.
 
Mae yna ychydig o enghreifftiau o ' Caring Masculinity' ar y we yn cael eu defnyddio yn y maes hwn e.e.
 
 
Ond nid wyf wedi gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau Cymraeg.
 
Buaswn yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth. 
 
Diolch yn fawr.
 
Ceri :-)