Dwi'm yn gweld dim byd yn ddiog am "Helpwch ni" - dyna'r ffordd Gymraeg naturiol o ddweud hyn.
 
Geraint
 


Arwyddwch y ddeiseb sy'n galw am gofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni! / Sign this petition calling for a Fully Welsh Cofnod in our Assembly!
 
http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=589
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Angharad Evans
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Thursday, June 30, 2011 12:02 PM
Subject: Help us

Prynhawn da
 
A oes ffordd gwell o gyfieithu Help Us yn hytrach na defnyddio cymorth?   Helpwch ni - ffordd dduog o gyfieithu??!!
 
Diolch ymlaen llaw am unrhyw gymorth fel yr arfer.
 
Cofion
 
Angharad