Helo Claire
 
Dim ysmygu wrth y trothwy?
 
Dewi

 

Date: Mon, 6 Dec 2010 14:45:51 +0000
From: [log in to unmask]
Subject: doorway
To: [log in to unmask]

Yn benodol, arwyddion ynghylch ysmygu ‘No smoking in this doorway’.

 

Ydi ‘Dim ysmygu yn y drws hwn’ yn mynd i edrych yn hurt? 

 

Beth arall allaf ei roi?  Prin y gallaf roi ‘Dim ysmygu wrth y drws hwn’ – mae’n siŵr bod hawl ysmygu ar y pafin / llwybr y tu allan i’r drws.

 

Diolch.

Claire

 

Mae Pennawd Cyf yn gwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 4276774, a chyfeiriad y swyddfa gofrestredig yw 53 Heol yr Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd, CF14 2FB.

 

Pennawd Cyf is a limited company registered in England and Wales under the number 4276774, and the address of the registered office is 53 Station Road, Llandaff North, Cardiff, CF14 2FB.