Diolch am eich awgrymiadau defnyddiol.
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">anna gruffydd
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Friday, November 19, 2010 12:45 AM
Subject: Re: ATB: Mind your P's and Q's ac ati

At be ddeudais i yn y neges ddwytha, nid ystyr penodol yr ymadroddion yma sy'n bwysig, naci, ond eu bod nhw'n betha ddywedwyd wrthan ni pan oeddan ni'n fach sydd wedi effeithio arnon ni am oes (a ninna'n gorfod treulio oes yn trio ymddatrys ohonyn nhw!). Cytuno efo Carolyn - taw, bydd ddistaw, cau dy geg, taw da chdi, cau dy hopran, watsia di be ti'n ddeud - unrhyw beth mae tadau a mamau yn ei ddeud sy'n effeithio arnon ni tra byddwn byw.

Anna

2010/11/18 Carolyn <[log in to unmask]>

Bosib y basa pethau syml fel 'Taw' a 'Bydd ddistaw' yn cyfleu'r ystyr os nad oes ymadroddion penodol ar gael.

Carolyn

 


Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran anna gruffydd
Anfonwyd/Sent: 18 Tachwedd 2010 16:37
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: Mind your P's and Q's ac ati

 

Fel deudais i, yn Saesneg y byddai fy nhad yn deud y petha hynny ac maen nhw'n perthyn fwy i ddiwylliant Lloegr na Chymru - be fasa ein neinia neu ein teidia ni wedi'i ddeud tybed? Ella bod gofyn bod yn fwy penagored a meddwl am ymadroddion oedd ganddyn nhw sydd heb fod ella'n cyfleu'r un ystyr yn union ond yr un ysbryd. Dal i feddwl - ella daw rhyw ysbrydoliaeth yn nes ymlaen!

Anna

2010/11/18 Gareth Jones <[log in to unmask]>

Dyma'r cyd-destun:

 

The roots of our emotional mistrust of others lie in our childhood and infancy when we were taught to be careful what we said to others."Mind your P's and Q's"; "Don't speak until you're spoken to"; "Children should be seen and not heard". As a result many people hold back from communicating their thoughts and feelings to others.

----- Original Message -----

From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]" target=_blank>anna gruffydd

To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]

Sent: Friday, November 19, 2010 12:20 AM

Subject: Re: Mind your P's and Q's ac ati

 

Mae'n anodd, tydi - maen nhw'n betha sy'n perthyn i ddiwylliant arall - sori, dim help am y tro ond jyst i ddeud y meddylia am y peth!

Anna

2010/11/18 Gareth Jones <[log in to unmask]>

"Mind your P's and Q's"; "Don't speak until you're spoken to"; "Children should be seen and not heard".

 

Tybed oes gan unrhyw un awgrymiadau ynglyn ag ymadroddion neu ddywediadau bachog i gyfleu'r uchod?