Mae’r gwybodaeth yma yn dod o ffynhonnell y tu allan i CyMAL. Nid yw’r gwybodaeth yma ar gael yn Gymraeg. Ymddiheurwn nad oes darpariaeth ddwyieithog ar gael.

The following information comes from a source outside of CyMAL and is not available through the medium of Welsh. Please accept our apologies for the lack of bilingual provision.


-----Original Message-----
From: Rachel Lewis [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 09 July 2009 12:20
Subject: Request for Articles for Family and Intergenerational Learning Network Newsletter

Dear all
I am now starting the process of collecting together articles or news items to go into the next edition of the Family and Intergenerational Newsletter which will distributed in September 2009. If you would like to contribute to this edition, please forward your article or advertisement to me by the end of July. Articles can be between 200-500 words and please include photographs (as long as permission has been given) where possible.

I look forward to hearing from you
Best wishes
Rachel Lewis
NIACE Dysgu Cymru
33 -35 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9HB
029 2037 0900

All NIACE Dysgu Cymru campaigns, Adult Learners' Week, Taking Control and Sign Up Season are supported by the European Social Fund.

Caiff holl ymgyrchoedd NIACE Dysgu Cymru, Wythnos Addysg Oedolion, Cymryd y Llyw a Tymor Cofrestru eu cefnogi gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd

( Tel/Ffn: 029 2037 0900
6 Fax/Ffacs: 029 2037 0909
8 Web/Gwe:
www.niacedc.org.uk <http://www.niacedc.org.uk>

Gethin Evans
Access, Learning & ICT Assistant /  Cynorthwy-ydd Mynediad, Dysgu a TGCh
Welsh Assembly Government / Llywodraeth Cynulliad Cymru  
CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales / Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd
Unit 10, Science Park
Aberystwyth SY23 3AH
fax: 01970 610223   ( 01970 610230  
:  [log in to unmask] 


Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in English or WelshThe original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet virus scanning service supplied by Cable&Wireless in partnership with MessageLabs. (CCTM Certificate Number 2006/04/0007.) On leaving the GSi this email was certified virus free.
Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan Cable&Wireless mewn partneriaeth MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig r neges hon.
Maen ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwyr GSI yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.