Dear Dragana,
 
These spores are the fruit bodies of Cenococcum geophilum, a soil fungus already mentioned in earlier reactions to your first message on these spores.
 
With kind regards,
 
oTTo


Van: The archaeobotany mailing list [mailto:[log in to unmask]] Namens Dragana Filipovic
Verzonden: maandag 2 maart 2009 15:21
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: arch. spores - photos

Hello,

just to add photos to the previous e-mail (the scale is in mm). Apologies for the quality, still working on the camera-microscope setup. As I've mentioned, they do look like fungal.

Thank you again for the help.

Dragana Filipovic
DPhil candidate
Oxford University


DISCLAIMER:
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.