Print

Print


Format -> Plain Text.

Dylai hynny weithio wedyn. (Mae'n gweithio yn Word beth bynnag.)

Steffan

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Puw, John
Sent: 03 October 2008 15:53
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Alt + A yn anfon e-bost


Mae'n dibynnu a yw Word wedi'i osod fel golygydd e-bost - rydw i wedi anghofio sut mae gwneud hynny yn anffodus.

John Puw 
GRNCM; TAR / PGCE; 
Aelod Cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Full Member of Association of Welsh Translators and Interpreters Cyfieithydd / Translator Uned Gyfieithu / Translation Unit Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department Ffôn / Tel: 01492 805135 Est / Ext: 05135 E-bost / E-mail: [log in to unmask] Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY
http://www.youtube.com/watch?v=rpqlSAzV71M

 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
Sent: 03 October 2008 15:49
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Alt + A yn anfon e-bost

00e2
00e2

0175
00e2 00e2

0175 0175

Dydi hynna ddim yn gweithio o gwbwl i fi - wele'r ymdrechion uchod. Mae 
Alt+X jyst yn rhoi 'ping'.


----- Original Message ----- 
From: "Puw, John" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Friday, October 03, 2008 3:24 PM
Subject: Re: Alt + A yn anfon e-bost


> Ac â ydi 00e2
> ô ydi 00f4
> î ydi 00ee
> ê ydi 00ea
> ac yn y blaen
>
> maen nhw'n gweithio ar y neges hon, o leia:-) a phob amser yn Word 
> wrth
> deipio ar liniadur
>
> John Puw
> GRNCM; TAR / PGCE;
> Aelod Cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
> Full Member of Association of Welsh Translators and Interpreters 
> Cyfieithydd / Translator Uned Gyfieithu / Translation Unit
> Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
> Ffôn / Tel: 01492 805135
> Est / Ext: 05135
> E-bost / E-mail: [log in to unmask]
> Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY
> http://www.youtube.com/watch?v=rpqlSAzV71M
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Alun, Steffan
> Sent: 03 October 2008 15:15
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Alt + A yn anfon e-bost
>
> Yn Outlook Express? Teipia 0175, ac yna gwasgu Alt+X - mae hyn yn 
> rhoi
> "ŵ" (cyn belled â bod y neges yn "Plain Text" dan "Format"). 0177 ac 
> Alt+X i gael "ŷ", a 174 a 0176 i gael priflythrennau. Mae gwasgu 
> Alt+Alt+X
> eto'n troi'r llythrennau nôl yn rhifau, sy'n ffordd gyflym o ddysgu pa
> rifau sydd eu hangen ar bob llythyren.
>
> Steffan
>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
> Sent: 03 October 2008 15:03
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Alt + A yn anfon e-bost
>
>
> Rhyfedd - Alt+S ydi send i fod (os nad Alt+A ydi Anfon).
>
> Ond dwi'm yn meddwl bod gosodiadau yn Word yn trosglwyddo i Outlook
> Express. O leia, dwi wastad yn gorfod gwneud Alt+131 i wneud â mewn neges 
> ebost. A dwi ddim yn gallu rhoi to bach ar y ac w mewn ebost.
>
> Geraint
> ----- Original Message -----
> From: Carolyn Iorwerth
> To: [log in to unmask]
> Sent: Friday, October 03, 2008 2:27 PM
> Subject: Alt + A yn anfon e-bost
>
>
> Dw i'n gwybod mai cylch termau yw hwn ond mae'n bnawn Gwener ac os oes
> rhywun yn gwybod yr ateb i'r broblem fach yma byddwn i'n ddiolchgar iawn.
>
> Dw i wedi gosod fy system i wneud a efo to bach drwy bwyso Alt + A a 
> dyna
> dw i wedi'i wneud erioed felly dw i'n ei wneud yn otomatig. Ond, ers imi 
> gael bysellfwrdd newydd, mae gwneud a efo to bach fel hyn mewn neges ebost 
> yn anfon y neges - a finnau ar ganol ei sgwennu. Help!
> Carolyn
>
>
> ******************************************************************
> This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
> intended solely for the use of the individual or entity to whom they are 
> addressed. If you have received this e-mail in error, please notify the 
> administrator on the following address: [log in to unmask]
>
> Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn 
> gyfrinachol
> ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y cyfeiriwyd hwy atynt yn unig. Os 
> ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, dylech hysbysu'r 
> gweinyddydd yn y cyfeiriad canlynol: [log in to unmask] 
> *******************************************************************
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
> Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar 
> y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
>
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges 
> hon.
> Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i 
> gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu 
> ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
> nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
> eich cydweithrediad.
>
> Heddlu Gogledd Cymru
>
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of 
> communication.
> North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
>
> This communication is intended for the addressee(s) only. Please 
> notify
> the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised 
> use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in 
> this document may not be official policy. Thank you for your 
> co-operation.
>
> North Wales Police
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. 
> Mae
> Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar 
> y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
>
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges 
> hon.
> Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i 
> gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu 
> ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
> nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
> eich cydweithrediad.
>
> Heddlu Gogledd Cymru
>
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of 
> communication.
> North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
>
> This communication is intended for the addressee(s) only. Please 
> notify
> the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised 
> use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in 
> this document may not be official policy. Thank you for your 
> co-operation.
>
> North Wales Police
> 
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales Police

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales Police