Print

Print


Rwy'n defnyddio "ym" erioed.
  
 Meinir xx

    

  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}    st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }        Ym mil naw wyth pump oedd y drefn maen debyg. Rydan ni yma yn defnyddio ym bob tro ond rwyn derbyn os yw rhywun yn dweud yn un naw wyth pump, yna mae yn yn iawn. Newydd ddarllen y frawddeg ac mae in un ddyrys dros ben!
  
  John Puw 
 GRNCM; TAR / PGCE; 
 Aelod Cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
 Full Member of Association of Welsh Translators and Interpreters
 Cyfieithydd / Translator
 Uned Gyfieithu / Translation Unit
 Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
 Ffn / Tel: 01492 805135
 Est / Ext: 05135
 E-bost / E-mail: [log in to unmask]
 Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY
 http://www.youtube.com/watch?v=rpqlSAzV71M
 

  
   
---------------------------------
 
 From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Gwenllian Mair Williams
Sent: 16 July 2008 10:07
To: [log in to unmask]
Subject: ym/yn

  
  Cwestiwn wedi codi wrth i mi wneud gwaith prawfddarllen.

  Beth fyddwch chi'n ei ddefnyddio cyn blwyddyn?

  ym 1985 neu yn 1985?

   

  Dwi'n gwybod mai 'ym 1985' sy'n gywir, ond mae'r ddau yn cael eu defnyddio erbyn hyn hyd y gwela i. mae'r ddwy enghraifft yn y gwaith dwi'n ei brawfddarllen ar y funud. 

   

  Yn bersonol, 'yn un naw wyth pump' fydda i'n ei ddweud wrth ddarllen yn hytrach na 'ym mil naw..', felly mae defnyddio'r 'yn' yn swnio'n fwy naturiol i mi. 

   

  Ddim yn bwynt ofnadwy o bwysig, ond mi fydda gin i ddiddordeb gwybod os oes na farn bendant un ffordd neu'r llall. 

   

  Diolch,

  Gwenllian

  
     
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales Police
      
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales PoliceMeinirAnnThomas

    
---------------------------------
 Not happy with your email address?
 Get the one you really want - millions of new email addresses available now at Yahoo!