Campus!
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">annes gruffydd
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Monday, July 14, 2008 10:38 AM
Subject: Re: Me read? No Way!

Dwi'n lecio Byth bythoedd! I mi mae'n cyfleu'r no way yn well na byth ar ei ben ei hun. Fi'n darllen? Byth bythoedd! - Ydan ni i gyd yn cytuno ar hwnna? Mae arna i isio i bawb fod yn fodlon gan mai'r teitl ydi o. Diolch i chi i gyd.
 
Annes

2008/7/14 Jane Owen <[log in to unmask]>:
Cytuno ? Byth, bythoedd !

Jane Jones Owen
Cyfieithydd y Sir / County Translator
01824 70 8115
[log in to unmask]
[log in to unmask]
            annes gruffydd
            <annagruffydd@GMA
            IL.COM>                                                    To
            Sent by:                  [log in to unmask]
            Discussion of                                              cc
            Welsh language
            technical                                             Subject
            terminology and           Re: Me read? No Way!
            vocabulary
            <WELSH-TERMAU-CYM
            [log in to unmask].
            UK>


            14/07/2008 09:53


            Please respond to
              Discussion of
             Welsh language
                technical
             terminology and
               vocabulary
            <WELSH-TERMAU-CYM
            [log in to unmask].
                   UK>


Mae byth i mi yn swnio mwy fel ffaith (hy fydda i byth yn darllen) yn
hytrach nag agwedd (no way). Mi fasa Nefar in Iwrop i'r dim ac yn eich
plesio chi Hwntws, ond dydw i ddim ar fedr awgrymu'i ddefnyddio fo! Dogfen
ar gyfer athrawon ydi hi, amryw gynigion sut i 'engage' (aaaaaa!) bechgyn
mewn darllen.

Annes

2008/7/14 SIAN ROBERTS <[log in to unmask]>:
 Os mai dogfen academaidd yw hi, dw i'n meddwl y byddai
 "Dim Peryg" yn iawn. Pe bai'n enw ar gynllun y byddai
 disgwyl i'r bobl sy'n gyndyn o ddarllen ymwneud ag ef,
 byddai'n well defnyddio rhywbeth mwy niwtral.  Dw i'n
 hoffi cynnig Berwyn "Byth!" mae hwnnw'n cynnwys de a
 gogledd.


 --- annes gruffydd <[log in to unmask]> wrote:

 > Cynnig ola - sbic nyw of fforefar hold iwar pis.
 >
 > Fi'n darllen? Dim peryg!
 >
 > Annes
 >
 > 2008/7/14 Melanie Davies
 > <[log in to unmask]>:
 >
 > >  Bydden ni ddim yn tueddu i ddefnyddio dim peryg
 > yn y de ond wedi dweud
 > > hynny, fyddai'n ddigon dealladwy i bawb fydden i'n
 > meddwl.
 > >
 > >  ----- Original Message -----
 > > *From:* annes gruffydd <[log in to unmask]>
 > > *To:* [log in to unmask]
 > >   *Sent:* Monday, July 14, 2008 9:07 AM
 > > *Subject:* Re: Me read? No Way!
 > >
 > > Oce, os ydi dim ffiars yn rhy ogleddol, be am dim
 > peryg? Mae dim gobaith i
 > > mi i'w glywed yn gogwyddo fwy tuag at y 'methu' yn
 > hytrach na'r 'dim isio'
 > > sy'n gryfach yn y ddogfen
 > >
 > > Annes
 > >
 > > 2008/7/14 Berwyn Jones
 > <[log in to unmask]>:
 > >
 > >>  Ymadrodd gogleddol yw 'dim ffiars'. (Yr ymadrodd
 > tafodieithol cyfatebol
 > >> yn y de fyddai 'Jiw, jiw!')
 > >>
 > >> Does dim byd o'i le ar 'dim ffiars' os yw'r
 > adroddiad yn un sydd wedi'i
 > >> anelu at ddarllenwyr yn y gogledd, ond os yw'n
 > adroddiad i Gymru gyfan
 > >> byddwn i'n ystyried ymadrodd mwy niwtral - 'dim
 > gobeth/gobaith'?
 > >>
 > >> 'Darllen? Fi?/Fi'n Darllen? Dim Gobaith/Gobeth'
 > neu 'Darllen? Fi?/Fi'n
 > >> Darllen? Dim Gobaith/Gobeth!'
 > >>
 > >> Posibilrwydd arall fyddai '((d)dim) byth' - 'Fi'n
 > Darllen? Byth!'
 > >>
 > >> Berwyn
 > >>
 > >>  ----- Original Message -----
 > >> *From:* annes gruffydd <[log in to unmask]>
 > >> *To:* [log in to unmask]
 > >>   *Sent:* Monday, July 14, 2008 8:00 AM
 > >> *Subject:* Re: Me read? No Way!
 > >>
 > >> Diolch John - isio cadarnhad on i na doeddwn i
 > ddim yn cymyd cam gwag ne'n
 > >> deud rwbath ych a pych
 > >>
 > >> Annes
 > >>
 > >> 2008/7/13 john.puw <[log in to unmask]>:
 > >>
 > >>> Cynnig ardderchog. Mae'n anodd iawn gwella arno
 > yn fy marn i.
 > >>>
 > >>> Hwyl
 > >>>
 > >>> John
 > >>>
 > >>> Sent using BlackBerry(R) from Orange
 > >>>
 > >>> ------------------------------
 > >>> *From*: annes gruffydd <[log in to unmask]>
 > >>> *Date*: Sun, 13 Jul 2008 20:45:00 +0200
 > >>> *To*: <[log in to unmask]>
 > >>> *Subject*: Me read? No Way!
 > >>>
 > >>>   Dyma deitl y ddogfen am ddarllenwyr sal neu
 > sy'n ded na dydyn nhw ddim
 > >>> yn ddarllenwyr (diolch, gyda llaw, am yr
 > ymatebion i 'non-reeaders'- wedi
 > >>> penderfynu deud 'na fyddan nhw ddim yn darllen'.
 > Mae'r ddogfen yn son am
 > >>> strategaethau i wella medrau darllen bechgyn ond
 > hyd y gwela i byrdwn y peth
 > >>> ydi bod rhai bechgyn yn cefnu ar ddarllen. Felly
 > dyna ddylia fod yn y teitl
 > >>> yn hytrach na fedran nhw ddim. Mae'r Saesneg yn
 > gallu bod yn mwys wrth gwrs
 > >>> a fedran ni ddim. Be dach chi'ei feddwl o'r
 > cynnig yma?
 > >>>
 > >>> Darllen - fi? Dim ffiars!
 > >>>
 > >>>  Dwi wedi rhoi darllen a a fi yn y drefn honno,
 > achos fel arall byddai
 > >>> angen dau ofynnod ac mi fyddai hynna'n mynd yn
 > fler.
 > >>>
 > >>> Diolch ymlaen llaw am unrhyw syniada mwy bachog
 > >>>
 > >>> Annes
 > >>>
 > >>>
 > >> No virus found in this incoming message.
 > >> Checked by AVG - http://www.avg.com
 > >> Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.4.10/1550
 > - Release Date: 13/07/2008 17:58
 > >>
 > >>
 > >
 >
Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag o wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, hysbyswch yr anfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda.

Mae cynnwys yr e-bost yn cynrychioli barn yr unigolyn(ion) a enwir uchod ac nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych. Serch hynny, fel Corff Cyhoeddus, efallai y bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych ddatgelu'r e-bost hwn [neu unrhyw ymateb iddo] dan ddarpariaethau deddfwriaethol.

The information contained in this e-mail message and any files transmitted with it is intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately.

The contents of this e-mail represents the views of the individual(s) named above and do not necessarily represent the views of Denbighshire County Council. However, as a Public Body, Denbighshire County Council may be required to disclose this e-mail [or any response to it] under legislative provisions.