I mi, mae 'sic(i)rhau' yn dair sillaf, a 'sicrwydd' yn ddwy. (Yr hen 'i' epenthetig 'na, os cofia i'n iawn!)
 
Mae slicrwydd mewn 'sicrwydd' ...
 
Berwyn
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Geraint Lovgreen
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Thursday, July 10, 2008 9:24 AM
Subject: Re: QA checker

Gwiriwr sicrhau ansawdd, efallai? Mae gwirydd yn swnio fel teclyn yn hytrach na pherson i mi. Does dim rhaid i'r terfyniad -wr olygu dyn wrth gwrs.
 
(a sut mae 'sicrwydd ansawdd' yn fwy slic na 'sicrhau ansawdd', Berwyn? Fel arall mae hi yn fy marn i!)
 
Geraint
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Berwyn Jones
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Thursday, July 10, 2008 8:30 AM
Subject: Re: QA checker

Er bod termcymru'n rhoi'r un statws (statws 3) i 'sicrwydd ansawdd' a 'sicrhau ansawdd', fe welwch chi lawer mwy o enghreifftiau o'r olaf ar y we ... 'Gwirydd Sicrhau Ansawdd', felly?
 
(Mae'n well gen i 'sicrwydd ansawdd' am ei fod yn fwy slic, ond trech berfenw nag enw, mae'n debyg!)
 
Berwyn
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Elin Davies
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Wednesday, July 09, 2008 5:25 PM
Subject: Re: QA checker

Gwirydd Sicrwydd Ansawdd?

Beth yw'r cyd-destun?

Elin

2008/7/9 Tegau Andrews <[log in to unmask]>:
Helo bawb!

Os gan unrhyw un syniad sut i gyfieithu'r term "quality assurance checker"?

Diolch!
Tegau
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


--
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.uk

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com 
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.4.7/1543 - Release Date: 09/07/2008 18:32
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com 
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.4.7/1543 - Release Date: 09/07/2008 18:32