Print

Print


Nagoes yn l Richard Brunstrom :

Friday Night.
http://www.north-wales.police.uk/portal/blogs/cc/archive/2006/08/07/my-weekend.aspx

Dewi.

Ysgrifennodd Saunders, Tim:
>
> Oes cyfieithiad Cymraeg deche o'r gyfrol uchod?
>
>
> Tim
>
> Tim Saunders
> Cyfieithydd // Translator/
> Uned Cyfieithu Cyngor Rhondda Cynon Taf // Rhondda Cynon Taf Council 
> Translation Unit/
> Ty Trevithick
> Abercynon
> Rhondda Cynon Taf CF45 4UQ
> Ffn +44-(0)-1443-744000
>
> Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o 
> angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Cyngor Rhondda Cynon Taf.
> Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn 
> gyfreithiol freintiedig.
> Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os 
> derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad,
> dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os 
> gwelwch yn dda.
> Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant 
> sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
> fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, 
> lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
> Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.
>
> /
> //This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily 
> the view of Rhondda Cynon Taf Council.
> The information contained in this communication is confidential. It 
> may be legally privileged.
> It is intended only for the person or entity named above.
> If you have received this e-mail in error please notify originator and 
> erase this e-mail from your system.
> If you are not the intended recipient or the employer or agent 
> responsible for delivering it to the
> intended recipient, you are hereby notified that any use, review, 
> dissemination, distribution or copying
> of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful./
>
>

-- 
Dewi Bryn Jones

Uned Technolegau Iaith, / Language Technologies Unit,
Safle'r Normal,     / Normal Site,
Prifysgol Bangor,    / Bangor University,
Bangor,         / Bangor, 
Gwynedd. LL57 2PX, UK  / Gwynedd. LL57 2PX, UK

E-Bost / E-Mail : d.b.jones at bangor.ac.uk
Gwe (Cymraeg)  : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.cy
Web (English)  : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.en
Ffn / Tel   : +44 (0) 1248 383245 , +44 (0) 2921 250354
Skype		: cb_dewi
Rhithfro / Blog : http://murmur.bangor.ac.uk


-- 
Mae'r e-bost yma'n amodol ar delerau ac amodau ymwadiad e-bost Prifysgol
Bangor. Gellir darllen testun llawn yr ymwadiad yma:
http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer
This email is subject to the terms and conditions of the Bangor University
email disclaimer. The full text of the disclaimer can be read here:
http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer