Print

Print


Mae Bruce yn f'atgoffa bod "bod ag eisiau" yn bosibilrwydd derbyniol.
Ann
----- Original Message ----- 
From: "Sian Roberts" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Wednesday, May 07, 2008 9:13 AM
Subject: want


Dw i wrthi'n cyfieithu Beibl i Blant - tua 400 tudalen.
Dw i'n ceisio defnyddio arddull eithaf anffurfiol ond cywir.

Mae "want" yn digwydd yn aml iawn:
I want, He wanted ac ati.

Dw i'n gweld bod beibl.net yn rhedeg "bod" gydag "eisiau"

e.e. "Ond paid gwneud beth dw i eisiau, gwna beth rwyt ti eisiau."

Dw i'n cael fy nhynnu ddwy ffordd - mae'r ffurf gydag "ar" yn swnio'n eitha 
stiff yn aml ond mae
trefn beibl.net yn dal i daro braidd yn chwithig.

"Defnyddir y gystrawen ansafonol uchod weithiau mewn arddulliau anffurfiol 
eithr nid yw'r
gystrawen newydd wedi ei chyffredinoli i bob cyd-destun gan bawb sy'n ei 
harfer" - yn l Peter
Wynn Thomas.

Dw i wedi bod yn ceisio osgoi'r broblem a dweud pethau fel "Roedd e'n dymuno 
mynd ..."! "Roedd
hi am wneud ..." ond dw i ddim yn siwr pa mor ddealladwy yw hyn i blant


Oes gan rywun farn?

Diolch yn fawr

Sin


-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.23.9/1418 - Release Date: 06/05/2008 
17:17