Print

Print


Be fyddech chi'n ei roi ar arwydd ar ochr ffordd fawr ar gyfer 'Livery'  (lle 
cadw ceffylau)? Ydach chi'n meddwl y byddai 'Stablau' yn ddigon ar ei ben  ei 
hun? Mae 'gogordy' yn air diarth i mi, a dw i ddim yn hollol siwr ynglyn   
gweld 'marchdy' a 'stabl hurio' ar arwydd. Mae'r bobl sy'n holi yn cadw 
ceffylau  ar gyrion Pwllheli.
Diolch
Rhian