Cymdeithas o bobl ddysgedig.
 
Beth sydd orau, Cymdeithas Ddysg ynteu Cymdeithas Ddysgedig?
 
Mae'r ddau i'w gweld yn eithaf helaeth yn Google:
Cymdeithas ddysg: Prifysgol Llambed, Cymdeithas Ecolegol Prydain etc
Cymdeithas ddysgedig: Cymdeithas Herpetolegol Prydain, y Gymdeithas Frenhinol etc
 
Diolch am unrhyw arweiniad
Catrin