Print

Print


Cymdeithas o bobl ddysgedig.

Beth sydd orau, Cymdeithas Ddysg ynteu Cymdeithas Ddysgedig?

Mae'r ddau i'w gweld yn eithaf helaeth yn Google:
Cymdeithas ddysg: Prifysgol Llambed, Cymdeithas Ecolegol Prydain etc
Cymdeithas ddysgedig: Cymdeithas Herpetolegol Prydain, y Gymdeithas
Frenhinol etc

Diolch am unrhyw arweiniad
Catrin