Print

Print


Welais i mo’r neges wreiddiol, am ryw reswm. Wrth Geraint, ie?

Na, Cei Mercantile (Mercanteil?) yw’r enw, a’r Mercantile oedd y busnes nwyddau caib a rhaw (ai dyna yw ‘hardware’?) nes iddo droi’n Co-op, ac wedyn y Clunderwen and Cardiganshire Farmers (ond y Co-op ar lafar o hyd). Ar y cei hwn roedd warwsau’r cwmni. Ac mae Ann yn iawn: mae nifer o enwau strydoedd Aberteifi heb eu cofnodi’n swyddogol o hyd: mae’n fater sydd i gael sylw’n fuan iawn.

Mary

 


From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 03 October 2007 16:53
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Mercantile Quay, Aberteifi

 

Holwch gyfieithwyr Ceredigion, fel 'rwyf i yn ei wneud bob mis wrth gyfieithu eu cofnodion cynllunio.  Mae'n debyg mai ychydig iawn o leoedd yn Aberteifi sydd ag enwau Cymraeg swyddogol, ond 'dyn ni wedi cytuno arfer rhai disgrifiadol amlwg, megis Stryd y Cei ar gyfer Quay Street.  Alla i ddim dychmygu bod 'na enw Cymraeg ar Mercantile Quay, ond hoffwn wybod.

Ann

----- Original Message -----

From: [log in to unmask]">Geraint L°vgreen

To: [log in to unmask]">[log in to unmask]

Sent: Wednesday, October 03, 2007 3:51 PM

Subject: Mercantile Quay, Aberteifi

 

Oes rhywun yn gwybod am enw Cymraeg ar hwn, os gwelwch yn dda?


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.39/1045 - Release Date: 02/10/2007 18:43


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by SpamAlizer, and is
believed to be clean.