Print

Print


Welais i mo’r neges wreiddiol, am ryw reswm. Wrth Geraint, ie?

Na, Cei Mercantile (Mercanteil?) yw’r enw, a’r Mercantile oedd y busnes
nwyddau caib a rhaw (ai dyna yw ‘hardware’?) nes iddo droi’n Co-op, ac wedyn
y Clunderwen and Cardiganshire Farmers (ond y Co-op ar lafar o hyd). Ar y
cei hwn roedd warwsau’r cwmni. Ac mae Ann yn iawn: mae nifer o enwau
strydoedd Aberteifi heb eu cofnodi’n swyddogol o hyd: mae’n fater sydd i
gael sylw’n fuan iawn. 

Mary

 

  _____  

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 03 October 2007 16:53
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Mercantile Quay, Aberteifi

 

Holwch gyfieithwyr Ceredigion, fel 'rwyf i yn ei wneud bob mis wrth
gyfieithu eu cofnodion cynllunio.  Mae'n debyg mai ychydig iawn o leoedd yn
Aberteifi sydd ag enwau Cymraeg swyddogol, ond 'dyn ni wedi cytuno arfer
rhai disgrifiadol amlwg, megis Stryd y Cei ar gyfer Quay Street.  Alla i
ddim dychmygu bod 'na enw Cymraeg ar Mercantile Quay, ond hoffwn wybod.

Ann

----- Original Message ----- 

From: Geraint Løvgreen <mailto:[log in to unmask]>  

To: [log in to unmask] 

Sent: Wednesday, October 03, 2007 3:51 PM

Subject: Mercantile Quay, Aberteifi

 

Oes rhywun yn gwybod am enw Cymraeg ar hwn, os gwelwch yn dda?


  _____  


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.39/1045 - Release Date: 02/10/2007
18:43


-- 
This message has been scanned for viruses and 
dangerous content by  <http://www.saq.co.uk/> SpamAlizer, and is 
believed to be clean.