Print

Print


Dwy ddim yn cofio gweld cyfeiriad pendant at y peth yma yn yr un o’r llyfrau cyfeirio awdurdodol, ond – gan gofio mai helpu rhywun i *ddarllen* y cyfuniad yw’r nod - un man cychwyn posibl yw meddwl am gyfuniadau fel:

 

wyth a naw, taid a nain, hen a newydd, etc.

 

Hynny yw, cadw at “a” o flaen cytsain, ac “ac” o flaen llafariad.

 

 

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Alison
Anfonwyd/Sent: 17 September 2007 09:25
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: a/neu ac/neu

 

P'un sy'n gywir?  Oes 'na rheol?

 

Diolch.