Digon teg, ond Rhyl ydi'r dref bost, fel maen nhw'n dweud.  Gofyn am enwau strydoedd y Rhyl yn Gymraeg a Saesneg wnaeth John.
 
Er enghraifft, dyma gyfeiriad y llyfrgell, sydd ar wefan Cyngor Conwy.
 
 

Llyfrgell Bae Cinmel

Y Ganolfan Gymuned
Kendal Road
Bae Cinmel
Y Rhyl, LL18 5BT
Ffôn: 01745 353499

 

Cofion gorau,

Huw 
 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of [log in to unmask]
Sent: 27 July 2007 11:25
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Enwau strydoedd yn y Rhyl

Nid yw Bae Cinmel yn Sir Ddinbych. Mae yn Sir Gonwy.

IforOn Tue Jul 24 9:40 , Huw Tegid <[log in to unmask]>sent:

Dyma dri ychwanegol oddi ar restr a gynhyrchodd Swyddfa'r Post yn 2003:
 
 

Bae Cimnel

Foryd Road  =  Ffordd y Foryd

Roseview Crescent  =  Trem y Rhosyn

 

Rhuddlan

Castle Street  =  Ffordd y Castell

 

 

Gadewch i mi wybod os hoffech chi i mi anfon y rhestr gyflawn atoch - mae'r rhestr mewn dogfen Excel (271kb)


Cofion gorau,

Huw


From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Inc Cyfieithu Translations
Sent: 24 July 2007 09:15
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Enwau strydoedd yn y Rhyl

John
 
Efallai bydd hwn o gymorth.  Dyma restr (anghyflawn) gawsom beth amser yn ol. 
 
Sue
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="javascript:top.opencompose([log in to unmask],'','','')">Puw, John
To: [log in to unmask] href="javascript:top.opencompose([log in to unmask],'','','')">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, July 24, 2007 9:12 AM
Subject: Enwau strydoedd yn y Rhyl

 

Gyfeillion

 

Sori fy mod yn eich plagio, ond mae arnom angen rhestr gynhwysfawr o enwau strydoedd y Rhyl yn Gymraeg a Saesneg. A wyr unrhyw un (Jane - a wyt yno??) am restr o’r fath?

 

Gallwn edrych ar wefan Swyddfa’r Post, ond dim ond 10 gawn ni eu gwirio bob dydd, ac mae gennym restr rhy hir i ystyried hynny.

 

Diolch am unrhyw gymorth

 

John

 

John Puw


Uned Gyfieithu/Translation Unit
Ffôn/Tel: 01492 510935
Mewnol/Internal: 6135
E-bost/E-mail: [log in to unmask]

 
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal Ã¢'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.   Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad.   

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.

North Wales PoliceNo virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.22/922 - Release Date: 27/07/2007 06:08