Print

Print


Alla i ddim cael hyd i ddiffiniad ar y we, ond ymddengys fod y termau'n cael eu defnyddio ym maes llyfryddiaeth a hefyd yn gymdeithasegol neu ym maes diwydiant/masnach.

Enghraifft o'r ail yw:
"This illustrates that management and workers are not in a vertical relationship, but in a horizontal one, with each party on equal footing and working together based on mutual trust and respect."

Ymddengys fod 'vertical relationship' hefyd yn gallu cyfeirio at y berthynas rhwng y sawl sy'n comisiynu neu dalu am waith neu wasanaeth a'r sawl sy'n ei ddarparu, a bod 'horizontal relationship' yn gallu cyfeirio at rai sy'n cystadlu neu'n cydweithio.