Yn ôl y Gronfa Genedlaethol o Dermau, "ymlyniad cwsmer" yw "customer loyalty".
 
A fyddai 'cerdyn ymlyniad" yn gwneud y tro?  Wela i ddim enghreifftiau o "cerdyn/cardiau ymlyniad" ar Gwgl, chwaith.
 
Claire