Print

Print


Cytuno hefo John - nid yw'n ddigon da i ddweud na chawn ofyn! Be ar wyneb 
daear Duw yw ystyr y fath ymadrodd gwirion yn Saesneg? Be mae nhw'n drio'i 
ddweud? A Blwyddyn Newydd Dda - pwy arall sy'n gweithio heddiw?
magi
----- Original Message ----- 
From: "Wyn Hobson" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, January 03, 2006 8:08 AM
Subject: aspirational


Yn yr ymadrodd 'Aspirational Mentoring' (peidiwch  gofyn).

Dyheadol?

Wyn