Dear colleagues,
 
In several, a.o. bandkeramik samples, black seeds of Veronica hederifolia occur, that only after cutting through show that they are subrecent, with white endosperm still present. I remember having read a cautionary remark for this taxon (which seems more or less carbonized in subrecent state) anywhere, but I am unable to trace it. Can anyone of you provide me with relevant literature?
 
Many thanks in advance,
 
oTTo

DISCLAIMER:
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.