Print

Print


Diolch Mary

 

Os nad oes gan rywun arall farn ar y pwnc fe wnaf ddilyn eich cyngor.

 

Bet

 


Oddi wrth/From: Mary Jones [mailto:[log in to unmask]]
Anfonwyd/Sent: 05 October 2005 10:38
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: German Shepherd a Springer Spaniels

 

‘Tarfgi’ sydd fwyaf cyffredin mewn sioeau, etc. am Springer Spaniel (gw. GPC), hynny yw, mae’n tarfu ar y cyffylog, neu beth bynnag, i’w godi i olwg y saethwr.  A dydy ‘Blaeddgi’ ddim yn cyfleu mai’r ‘Alsatian’ arferol yw’r ci. Rwy wedi gweld defnyddio ‘Ci Defaid yr Almaen’.

Mary

 


From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Eldred Bet
Sent: 05 October 2005 10:07
To: [log in to unmask]
Subject: German Shepherd a Springer Spaniels

 

Mae angen cyfieithu’r uchod, ydw i’n iawn i ddefnyddio Blaeddgwn a Sbaengwn Hela?

 

Diolch am eich sylwadau.

 

Bet