Gramadeg y Gymraeg, Peter Wynn Thomas, td. 138, adran 4.8(a):
 
"Dau enw arall y gall eu ffurfiau orymylu yn sgl treiglo yw biliwn a miliwn. Ni fydd unrhyw amwysedd pan oleddfir y ddau hyn gan rifolion,
e.e. biliwn: dau filiwn, tri biliwn, pum biliwn
miliwn: dwy filiwn, tair miliwn, pum miliwn."
 
Awgryma ymhellach fod modd osgoi amwysedd rhwng biliwn a miliwn os cnt eu treiglo, a hynny drwy ddweud 'un biliwn' yn lle 'biliwn' ac 'un filiwn' yn lle 'miliwn'.
 
Yn anffodus, dyw hynny ddim yn gweithio os defnyddir y rhif: dyw '2 filiwn' ddim yn ddiamwys. Byddai'n rhaid dweud '2 biliwn'.
 
Mae Geiriadur y Brifysgol, y Geiriadur Cymraeg Cyfoes a'r Termiadur yn cytuno Peter mai gair gwrywaidd yw 'biliwn', ond yn groes i hynny dywed Geiriadur yr Academi mai gair benywaidd ydyw (os felly, byddwn i'n dweud 'dwy biliwn').
 
Rwy'n teimlo 'mod i wedi gwneud y tywyllwch yn dywyllach byth! Pa Gymro neu Gymraes welai'r gwahaniaeth enfawr rhwng 'dwy filiwn' a 'dau filiwn'? Os yw 'miliwn' yn fenywaidd, pam y dylai 'biliwn' fod yn wrywaidd? Oni fyddai'n well i'r ddau enw fod yn fenywaidd a pheidio threiglo 'biliwn' ar l 'dwy'?
 
Ond pwy ydw i i ddeddfu?
 
Berwyn
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Dwynwen
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, September 27, 2005 5:31 PM
Subject: 2million/2 billion

Tybed fedrwch chi helpu.
Isio gwahaniaethu rhwng 2 million a 2 billion yn Gymraeg
 Hyd y gwela i o gyfieithu a rhoi'r treiglad meddal yn ei le dwy filiwn geir am y ddau !! 
Ddylai rhywun beidio treiglo "Biliwn"  i roi dwy biliwn er mwyn gwahaniaethu??
 
Diolch
Dwynwen
 


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.6/111 - Release Date: 23/09/2005