Print

Print


Mae adsugniad (GyrA) yn swnio'n well i mi.
Dafydd


On Tue, 13 Sep 2005 08:38:46 +0100, David Bullock <[log in to unmask]> 
wrote:

>adsugnad
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
>[mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Puw, John
> Sent: 13 September 2005 08:33
> To: [log in to unmask]
> Subject: Resorption
>
>
> Mewn cyd-destun deintyddol. Ddaru fi ddim prynui'r geiriadur yn
>Llandrindod, a dylwn fod wedi gwneud hynny!
>
> Beth yw'r term a gynigir yn y geiriadur ar gyfer yr uchod os gwelwch yn
>dda?
>
> John
>
>
>
>    Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.
>Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir
>ar y rhyngrwyd yn ogystal b'u cynnwys.
>
>    Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y 
neges
>hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl 
a'i
>gyrrodd wybod a dilkwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu
>ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatbd fod yn anghyfreithlon. Efallai 
nad
>yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am 
eich
>cydweithrediad.
>
>    Heddlu Gogledd Cymru
>
>    Internet e-mail is not to be treated as a secure means of
>communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity 
and
>content.
>
>    This communication is intended for the addressee(s) only. Please
>notify the sender if received in error and erase from your system.
>Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions
>expressed in this document may not be official policy. Thank you for you
>co-operation.
>
>    North Wales Police
>
>