Print

Print


Mae'n siŵr mai 'Nw cadw slagio fi off gyd o'r amser cos fi dim gwisgo'r “right” clothes!' fyddai llawer o blant yn ei ddweud yn yr ysgolion y bûm i’n dysgu ynddynt. Ai cael stŵr gan athro dosbarth neu bennaeth blwyddyn am beidio â gwisgo'r wisg ysgol gywir mae'r plentyn dan sylw ynteu cael ei wawdio gan blant eraill am eu bod hwy o'r farn nad yw'r dillad y mae’r plentyn hwn yn eu gwisgo’n ffasiynol? Beth am "Maen nhw'n lladd arna i am...".

 

Garmon

 

Garmon Davies

Ewrolingo

+44 (0) 1656 668603

www.ewrolingo.co.uk

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Ann Corkett
Anfonwyd/Sent: 14 June 2005 14:49
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Slagging off

 

Cyd-destun:  plentyn ysgol yn dweud :  'I get slagged off for not wearing

the "right" clothes'

Ydy'r term yn golygu bod pobl yn galw enwi arni, ynteu'n son amdani?

Ches i erioed weld "Pam Fi Duw" - be' fyddai plentyn Cymraeg o'r oes hon yn

ei ddweud - nid "slagio'r off" PLIS!

Ann