Print

Print


Diolch i'r rhai a atebodd - credaf bod 'twymo lan' a 'thwymo i lawr' yn ateb yr achos yn ddai'r hwntws  - ond beth am y gogs druain? Na- dydi 'oeri' ddim yn ateb y diben chwaith, ond hwyrach y bydd rhaid defnyddio term deheuol i gyfarfod ( neu gwrdd 'r ) galw! 'Ystwytho' yw'r broses yn wir beth bynnag
 
Alwyn