'Cydffederasiwn Diwydiant Prydain' y byddem ni'n arfer ei ddefnyddio yn y Swyddfa Gymreig 'slawer dydd, ond 'Cydffederasiwn Diwydiannau Prydain' yw ei deitl yng Ngeiriadur yr Academi, a byddwn i'n barnu bod hynny'n gywirach. Hyd y gwela i, does gan y CBI ddim fersiwn Cymraeg 'swyddogol' o'u teitl.
 
Os nad oes ffurf Gymraeg swyddogol ar gyfer Agricultural Industries Confederation, byddwn i'n argymell defnyddio 'Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol'.
 
Berwyn
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Puw, John
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Berwyn Prys Jones
Sent: Wednesday, August 11, 2004 3:54 PM
Subject: Agricultural Industries Confederation

Cydffederasiwn Diwydiannau Amaethyddol ?  Ai hyn sy'n gywir, neu a oes rhywbeth arall.  Methais 'i ganfod ar y we, ond heb ganfod dim arall ychwaith.  Mae Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yn y Termau Amgylcheddol, ond Cydffederasiwn Diwydiannau Prydain hefyd yn ymddangos ar Gwgl? A oes rhywun yn gwybod?
 
Diolch
 
John

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Gogledd Cymru.
Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn gyfreithiol freintiedig.
Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad,
dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch yn dda.
Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.


This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view of North Wales Police.
The information contained in this communication is confidential. It may be legally privileged.
It is intended only for the person or entity named above.
If you have received this e-mail in error please notify originator and erase this e-mail from your system.
If you are not the intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it to the
intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or copying
of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful.