Print

Print


Mae'n ddrwg 'da fi fod yn lletchwith ond dyw ystyr "Dirmygaf newid neu
ofni" ddim yn glir i mi. Mae hynny'n swnio fel pe bai'n golygu
"Dirmygaf newid neu byddaf yn ofni". 
Oni fyddai "Gwrthodaf newid nac ofni" fel y cynigiodd Geraint yn
gliriach?
Neu, ai'r ystyr yw "Dirmygaf/Gwrthodaf newid ac ofn"?

Cofion
Si‚n
-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Roberts, Nia
Sent: 03 February 2004 15:22
To: [log in to unmask]
Subject: Re: ymadrodd Lladin

Diolch. Roeddwn i'n meddwl bod yr ystyr yn gryfach, felly 'Dirmygaf
newid
neu ofni' amdani te? Pawb yn gytun?
Nia

> ----------
> From:     Ann Corkett[SMTP:[log in to unmask]]
> Reply To:   Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary
> Sent:     03 February 2004 14:42
> To:  [log in to unmask]
> Subject:   Re: ymadrodd Lladin
> 
> Onid eich syniad wrth ofyn yn y lle cyntaf oedd i osgoi cyfieithu o'r
> Saesneg yn lle'n syth o'r Lladin?!
> Mae "sperno" yn golygu rhywbeth mwy na gwrthod - despise, contemn,
reject,
> scorn, spurn.
> Yng Ngeiriadur Lladin-Cymraeg, Huw Thomas, 1979, ymysg ystyron eraill
:
> dirmygu, diystyru, gwawdio, gwatwar.
> Yn Lladin "gwrthodaf" yw "nolo".  "Dirmygaf" fyddai'r cyfieithiad
gorau,
> mae'n debyg
> pp. Bruce
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Roberts, Nia" <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Tuesday, February 03, 2004 2:10 PM
> Subject: Re: ymadrodd Lladin
> 
> 
> > 'Gwrthodaf newid neu ofni' amdani 'te. Diolch i bawb.
> > Nia
> >
> > > ----------
> > > From:     Geraint
LÝvgreen[SMTP:[log in to unmask]]
> > > Reply To:   Discussion of Welsh language technical terminology
and
> > > vocabulary
> > > Sent:     03 February 2004 13:36
> > > To:  [log in to unmask]
> > > Subject:   Re: ymadrodd Lladin
> > >
> > > Ie, mae hynna'n well - "Gwrthodaf newid nac ofni"
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "Garmon Davies" <[log in to unmask]>
> > > To: <[log in to unmask]>
> > > Sent: Tuesday, February 03, 2004 12:05 PM
> > > Subject: Re: ymadrodd Lladin
> > >
> > >
> > > Ond 'gwrthod gwneud rhth' y mae GyrA yn ei roi am 'to scorn to do
> sth'...
> > >
> > > Garmon
> > >
> > > Garmon Davies
> > > Ewrolingo
> > > +44 (0) 1656 668603
> > > www.ewrolingo.co.uk
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary
> > > [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann
Corkett
> > > Sent: 03 February 2004 12:05
> > > To: [log in to unmask]
> > > Subject: Re: ymadrodd Lladin
> > >
> > > >Ydy 'dibrisio' (awgrym Bruce/Ann) yn well na 'dirmygu'?
> > > Nac ydy - awgrym sydyn oedd 'dibrisio' - mae 'dirmygu''n swnio
well!
> > > Ann
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "Roberts, Nia" <[log in to unmask]>
> > > To: <[log in to unmask]>
> > > Sent: Tuesday, February 03, 2004 8:39 AM
> > > Subject: Re: ymadrodd Lladin
> > >
> > >
> > > > Diolch i bawb am yr awgrymiadau - falle dylwn i fod wedi dweud
mai
> > > gweithio
> > > > ar wefan Amgueddfa Abertawe rydw i ar hyn o bryd yn rhinwedd fy
> ngwaith
> > > fel
> > > > un o gyfieithwyr yr awdurdod. Teimlo roeddwn i y byddai'n well
> efallai
> > > mynd
> > > > at yr iaith wreiddiol yn hytrach na chyfieithu'r cyfieithiad
Saesneg
> > > sydd
> > > ar
> > > > y wefan. Cyfieithiad o'r Saesneg yw'r ymadrodrodd dw i wedi'i
> gynnig
> yn
> > > > barod. Dwy flynedd o Ladin ges i yn yr ysgol ramadeg yn
Aberteifi
> felly
> > > > does dim llawer o sail gen i. Dw i'n casglu mai berfenwau yw
mutare
> a
> > > > timere, felly newid ac ofni (yn hytrach nag 'ofn' fel oedd gen
i).
> Ydy
> > > > 'dibrisio' (awgrym Bruce/Ann) yn well na 'dirmygu'? Y peth oedd
yn
> fy
> > > > mhoeni i oedd bod cyfeithu'r hyn oedd eisoes yn gyfieithiad
> efallai'n
> > > > gwanhau ergyd y gwreiddiol.
> > > > Nia
> > > >
> > > > > ----------
> > > > > From:     Ann Corkett[SMTP:[log in to unmask]]
> > > > > Reply To:   Discussion of Welsh language technical
terminology
> and
> > > > > vocabulary
> > > > > Sent:     02 February 2004 23:29
> > > > > To:  [log in to unmask]
> > > > > Subject:   Re: ymadrodd Lladin
> > > > >
> > > > > "Dw i'n dibrisio newid neu ofni" meddai Bruce, heb imi son am
eich
> > > > > cyfieithiad chithau.
> > > > >
> > > > > O roi'r dyfyniad + Beaufort ar Google, cewch sawl cyfeiriad,
e.e.
> yr
> > > un
> > > > > yma
> > > > > o wefan "Swansea Heritage", i gyd yn rhoi'r un cyfieithiad:
> > > > > "the Beaufort coat-of-arms 'Mutare Vel Timere Sperno' (I scorn
to
> > > change
> > > > > or
> > > > > fear)."
> > > > > Ann
> > > > > ----- Original Message -----
> > > > > From: "Roberts, Nia" <[log in to unmask]>
> > > > > To: <[log in to unmask]>
> > > > > Sent: Monday, February 02, 2004 4:10 PM
> > > > > Subject: ymadrodd Lladin
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 'Mutare Vel Timere Sperno' - cyfieithiad os gwelwch yn dda
gan y
> > > > > Lladinwyr
> > > > > > yn ein plith! Rhan o arfbais Dug Beaufort yn yr Oesoedd
Canol.
> > > Diolch.
> > > > > Dw
> > > > > > i wedi rhoi cynnig arni - 'Dirmygaf newid neu ofn' ond dyw
> hynny'n
> > > > > gwneud
> > > > > > fawr o synnwyr!
> > > > > > Nia
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> ******************************************************************
> > > > > >
> > > > > > This email and any files transmitted with it are
confidential
> > > > > > and intended solely for the use of the individual or entity
to
> > > > > > whom they are addressed. If you have received this email in
> error
> > > > > > please notify the administrator on the following address:
> > > > > >     [log in to unmask]
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef
yn
> > > > > > gyfrinachol ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y
cyfeiriwyd
> > > > > > hwy atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy
> > > > > > gamgymeriad, dylech hysbysu'r gweinyddydd yn y cyfeiriad
> canlynol:
> > > > > >    [log in to unmask]
> > > > > >
> > > > > >
> *******************************************************************
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Message has been scanned by Webshield
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Message has been scanned by Webshield
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
******************************************************************
> > > >
> > > > This email and any files transmitted with it are confidential
> > > > and intended solely for the use of the individual or entity to
> > > > whom they are addressed. If you have received this email in
error
> > > > please notify the administrator on the following address:
> > > >     [log in to unmask]
> > > >
> > > >
> > > > Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn
> > > > gyfrinachol ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y cyfeiriwyd
> > > > hwy atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy
> > > > gamgymeriad, dylech hysbysu'r gweinyddydd yn y cyfeiriad
canlynol:
> > > >    [log in to unmask]
> > > >
> > > >
*******************************************************************
> > > >
> > > >
> > > > Message has been scanned by Webshield
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > Message has been scanned by Webshield
> > >
> >
> >
> > ******************************************************************
> >
> > This email and any files transmitted with it are confidential
> > and intended solely for the use of the individual or entity to
> > whom they are addressed. If you have received this email in error
> > please notify the administrator on the following address:
> >     [log in to unmask]
> >
> >
> > Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn
> > gyfrinachol ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y cyfeiriwyd
> > hwy atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy
> > gamgymeriad, dylech hysbysu'r gweinyddydd yn y cyfeiriad canlynol:
> >    [log in to unmask]
> >
> > *******************************************************************
> >
> >
> > Message has been scanned by Webshield
> >
> >
> >
> 
> 
> 
> Message has been scanned by Webshield
> 


******************************************************************

This email and any files transmitted with it are confidential 
and intended solely for the use of the individual or entity to 
whom they are addressed. If you have received this email in error 
please notify the administrator on the following address:
    [log in to unmask]


Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn 
gyfrinachol ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y cyfeiriwyd 
hwy atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy 
gamgymeriad, dylech hysbysu'r gweinyddydd yn y cyfeiriad canlynol:
    [log in to unmask]

*******************************************************************