Print

Print


Swyddog Iechyd a Diogelwch
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
dim prob
 
Ond Swyddog Cydymffurfio Iechyd Diogelwch - ? ! 
Eto, byddai'n rhaid cynnwys y Ddeddf mae'n beryg!

-----Original Message-----
From: Garmon Davies [mailto:[log in to unmask]] 
Sent: 19 December 2003 12:01
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Freedom of Information Compliance OfficerYn fy marn i, pe baem yn rhoi '' yna byddai angen ''r Ddeddf' hefyd - nid
cydymffurfio  Rhyddid Gwybodaeth y mae'r swyddog ond 'r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth. Gellir ei ddarllen fel "Swyddog sy'n gyfrifol am sicrhau bod
gweithwyr yn cydymffurfio  deddfwriaeth ym maes rhyddid gwybodaeth" yn yr
un modd  Swyddog Iechyd a Diogelwch - nid ydym yn ystyried bod swyddog o'r
math hwn yn 'perthyn' i Iechyd a Diogelwch ond yn hytrach ei fod yn gyfrifol
am sicrhau bod gweithwyr yn cydymffurfio  deddfwriaeth ym maes iechyd a
diogelwch. Dyna sut yr wyf fi'n ei gweld hi beth bynnag...

 

Garmon

 

Garmon Davies

Ewrolingo

+44 (0) 1656 668603

www.ewrolingo.co.uk <http://www.ewrolingo.co.uk> 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Matthew Clubb
Sent: 19 December 2003 12:03
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Freedom of Information Compliance Officer

 

Dim ond gofyn odw i, ondifa, ond onid oes angen '' ar l y berfenw? Neu fel
arall mae'n awgrymu bod y swyddog cydymffurfio rhywsut yn eiddo i ryddid
gwybodaeth

----- Original Message ----- 

From: Garmon Davies <mailto:[log in to unmask]>  

To: [log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>  

Sent: Friday, December 19, 2003 10:50 AM

Subject: Re: Freedom of Information Compliance Officer

 

Diolch yn fawr iawn i Berwyn, Glenys a John. Mae'n well gen innau'r berfenw.
Doeddwn i ddim yn gwbl fodlon ar 'cydymffurfiaeth' - am fy mod yn ei
gysylltu  chrefydd o bosib (sylwais mai 'cydymffurfiad' y mae'r Termiadur
yn ei gynnig am 'compliance' beth bynnag). Swyddog Cydymffurfio Rhyddid
Gwybodaeth amdani felly. Rwyf am hepgor ''r Ddeddf' gan mai dyma a wneir yn
y Saesneg - a rhag ofn y bydd y boi bach neu'r eneth fach (neu fawr) am roi
arwydd ar ei d(d)rws! 

 

Garmon 

 

Garmon Davies

Ewrolingo

+44 (0) 1656 668603

www.ewrolingo.co.uk <http://www.ewrolingo.co.uk> 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Puw, John
Sent: 19 December 2003 10:36
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Freedom of Information Compliance Officer

 

Beth am Swyddog Sicrhau Cydymffurfiaeth 'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth,

 

Ydi mae o'n hir, ond yr unig gwestiwn fyddai gan Fawrthwr (wedi bod yn
darllen am rhyw Beagle ar wefan newyddion y BBC) o'i ddarllen fyddai "Deddf
Pwy"?

 

Byddai ganddo lawer mwy o gwestiynau o ddarllen y teitl Saesneg.

 

Wedi darllen neges Berwyn, byddai Swyddog Cydymffurfio 'r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth yn sganio'n well, ac yn fyrrach na'r cynnig uchod.

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Garmon Davies [mailto:[log in to unmask]] 
Sent: 19 December 2003 10:26
To: [log in to unmask]
Subject: Freedom of Information Compliance Officer

Wedi methu  dod o hyd i enghreifftiau o'r uchod yn Gymraeg. 

 

'Swyddog Cydymffurfiaeth Rhyddid Gwybodaeth' yw'r mwyaf cryno yn amlwg.
Mae'n swnio braidd yn lletchwith i mi am mai cyfres o enwau ydyw ond alla i
ddim meddwl am unrhyw beth gwell heb iddo swnio fel paragraff mewn traethawd
hir yn hytrach na theitl swydd, e.e. Swyddog  Chyfrifoldeb am Sicrhau
Cydymffurfiaeth 'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Oes teitl eisoes yn cael ei
arfer neu oes gan rywun awgrym arall?

 

Diolch am unrhyw oleuni.

 

Garmon

 

 

Garmon Davies

Ewrolingo

+44 (0) 1656 668603

 <http://www.ewrolingo.co.uk> www.ewrolingo.co.uk

 


Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Gogledd Cymru. 
Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn
gyfreithiol freintiedig. 
Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os
derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, 
dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch yn
dda. 
Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n
gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, 
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu,
dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. 
Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.


This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of North Wales Police.
The information contained in this communication is confidential. It may be
legally privileged. 
It is intended only for the person or entity named above. 
If you have received this e-mail in error please notify originator and erase
this e-mail from your system. 
If you are not the intended recipient or the employer or agent responsible
for delivering it to the 
intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying 
of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful.

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Gogledd Cymru. 
Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol.  Fe all fod yn gyfreithiol freintiedig. 
Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, 
dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch yn dda. 
Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, 
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. 
Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.


This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view of North Wales Police.
The information contained in this communication is confidential. It may be legally privileged. 
It is intended only for the person or entity named above. 
If you have received this e-mail in error please notify originator and erase this e-mail from your system. 
If you are not the intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it to the 
intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or copying 
of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful.