Print

Print


'Dry run' fel petai? Cofio clywed hynny yng nghyd-destun Operation Motorman.
(A dyma fi'n dangos f'oedran ...)

-----Original Message-----
From: Meleri Hughes [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 24 October 2003 10:28
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Pilot


Sori! Rwyf wedi clywed am 'rhediad sych'  yn cael ei ddefnyddio ar gyfer
'dummy run.

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Saunders, Tim
Sent: 24 October 2003 10:13
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Pilot


Berf?

-----Original Message-----
From: Meleri Hughes [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 24 October 2003 10:20
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Pilot


'Project peilot' a 'prawf peilot' yn cael eu defnyddio yn y termiadur.

Meleri

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Saunders, Tim
Sent: 24 October 2003 10:08
To: [log in to unmask]
Subject: Pilot


Berf - cyd-destun: rhaglenni, cynlluniau, ayyb

Syniadau? Awgrymiadau? Cynghorion? Cyfarwyddyd? Cynseiliau cedyrn?

Tim 
Tim Saunders 
Cyfieithydd / Translator 
Uned Cyfieithu Cyngor Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf Council
Translation Unit  Ty Trevithick 
Abercynon 
Rhondda Cynon Taf CF45 4UQ
Ffn +44-(0)-01443-744418Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Cyngor Rhondda Cynon Taf. 
Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn
gyfreithiol freintiedig. 
Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os
derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, 
dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch
yn dda. 
Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant
sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, 
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu,
lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. 
Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.


This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the
view of Rhondda Cynon Taf Council. The information contained in this
communication is confidential. It may be legally privileged. 
It is intended only for the person or entity named above. 
If you have received this e-mail in error please notify originator and
erase this e-mail from your system. 
If you are not the intended recipient or the employer or agent
responsible for delivering it to the 
intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying 
of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful.