Print

Print


Lluniau/darluniau cyfansawdd (o wyneb(au)/wynebol)? (Awgrym) 

 

Ddim mor dwt ‚ír Saesneg mi wn, ond mae termau fel hyn yn aml yn gur pen pan
ddefnyddir dau ansoddair a thrin un fel enw.

 

Garmon

 

Garmon Davies

Ewrolingo

**+44 (0)1656 668 603

 

*

 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Puw, John
Sent: 17 September 2003 11:49
To: [log in to unmask]
Subject: Facial composites

 

Increased use of Facial Composites......... 

Lluniau ar gyfrifiadur neu ar bapur lle mae arluniwr yn llunio wyneb o
ddisgrifiad dioddefwr neu dyst. 
Cyfeirir atynt hefyd fel "the composite". 

D. B. S.   

 

(Dim Blydi Syniad!) 

John Puw 
Uned Gyfieithu/Translation Unit 
Est/Ext 6135 
e-bost/e-mail "[log in to unmask]" 


Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Gogledd Cymru. 
Mae'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon yn gyfrinachol. Fe all fod yn
gyfreithiol freintiedig. 
Bwriedir yr e-bost ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os
derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, 
dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os gwelwch yn
dda. 
Os mai nid i chi y bwriadwyd ef ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n
gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, 
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu,
dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. 
Fe all fod gwneud hynny yn anghyfreithlon.


This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of North Wales Police.
The information contained in this communication is confidential. It may be
legally privileged. 
It is intended only for the person or entity nam! ed above. 
If you have received this e-mail in error please notify originator and erase
this e-mail from your system. 
If you are not the intended recipient or the employer or agent responsible
for delivering it to the 
intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying 
of the e-mail is strictly prohibited. To do so may be unlawful.