Print

Print


I will be out of the office starting  26/09/2003 and will not return until
06/10/2003.

I will respond to your message when I return.
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn gyfrinachol ac wedi'u bwriadu ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi ei dderbyn drwy gamgymeriad yna gadewch i'r rheolwr systemau wybod drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Mae cynnwys yr e-bost hwn yn cynrychioli barn y sawl a enwir uchod, felly nid ydyw'n dilyn ei fod yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager using the details below.

The contents of this email represent the views of the individual(s) named above and do not necessarily represent the views of Denbighshire County Council.

Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.  LL15  1YN.
Denbighshire County Council, Wynnstay Road, Ruthin.  LL15 1YN.
Teleffon\Telephone:  (+44)  01824  706000
http://www.sirddinbych.gov.uk
http://www.denbighshire.gov.uk