Print

Print


Diolch Catrin
Ie, fe welais i hynny - ond mae cainc yn awgrymu rhywbeth hirach i mi -
efallai'r ystyr "llinyn neu edau gyfrodedd".
Beth yw barn pobl eraill?
Siān

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Catrin Alun
Sent: 09 May 2003 10:40
To: [log in to unmask]
Subject: Re: spur

Mae CysGair yn awgrymu 'cainc' am drydan/rheilffyrdd - tybed fyddai
hynny'n
briodol fan hyn?

Catrin

----- Original Message -----
From: "Sian Roberts" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Friday, May 09, 2003 10:38 AM
Subject: spur


spur - pwt o bibell sy'n dod o brif garthffos - mae draeniau o dai
unigol
yn cael eu cysylltu ā'r "spur".

Diolch
Siān

---
Incoming mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.476 / Virus Database: 273 - Release Date: 24/04/2003
 

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.476 / Virus Database: 273 - Release Date: 24/04/2003