Print

Print


Tybed a ellir osgoi'r rheol yn gyfan gwbl, drwy ddweud 'Cenir y geiriau
Eidaleg gwreiddiol'?

Garmon Davies
Ewrolingo
(2+44 (0)1656 668 603
* www.ewrolingo.co.uk
 
 
 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sian Roberts
Sent: 16 April 2003 15:25
To: [log in to unmask]
Subject: RE: treiglo ar l enw Iaith

Diolch yn fawr iawn - diddorol!
A yw hyn yn awgrymu y dylid treiglo "yr Eidaleg wreiddiol" gan nad yw'n
"diffinio math arbennig neu arbenigol o iaith"?

Diolch eto
Sin

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ruth
Dennis-Jones
Sent: 16 April 2003 15:12
To: [log in to unmask]
Subject: RE: treiglo ar l enw Iaith

Mae nodyn ar dudalen 140 yn 'Gramadeg y Gymraeg', Peter Wynn Thomas,
sy'n
esbonio'r rheol.

Ruth D-J

-----Original Message-----
From: Sian Roberts [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 16 April 2003 15:01
To: [log in to unmask]
Subject: treiglo ar l enw Iaith


Roeddwn i wedi ysgrifennu "Cenir yn yr Eidaleg wreiddiol" ond mae CySill
yn
dweud nad oes angen treiglo ar l enw iaith.  Ydi hon yn rheol
gyffredinol?
Rwy'n gwybod ein bod yn dweud "Cymraeg da".  Rwy'n methu gweld dim byd
yn y
llyfrau gramadeg.

Diolch
Sin

---
Incoming mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.467 / Virus Database: 266 - Release Date: 01/04/2003
 

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.467 / Virus Database: 266 - Release Date: 01/04/2003