Print

Print


Sn sydd gen i am 'buddy day' - rhyw fath o gyfle dwi'n meddwl i fod gyda rhywun, am ddiwrnod falle, i gael eu gweld wrth eu gwaith.  Mae'n digwydd hefyd fel berf - 'buddying'.  Oes rhywun yn gallu meddwl am ffordd trendi/fyddai'n apelio at bobl ifanc o ddweud hyn?

Diolch ymlaen llaw
Tegwen