Print

Print


Pa un sy'n gywir/dderbyniol - e-bost neu ebost?

Dwi wastad wedi defnyddio e-bost, ond wedi cael cwestiwn gan gwsmer y bore
'ma yn gofyn os ydy ebost yn dderbyniol.

Diolch
Catrin