Print

Print


Times New Roman'Arweinwyr Cyfoed' oedd yn cael ei ddefnyddio pan oeddwn i'n y Brifysgol ym Mangor! Lowri On 25 Jul 2002, at 9:45, Glenys Roberts wrote: ArialMae 'na fodiwl ym Mangor, mae'n debyg, o'r enw 'peer guiding module' (mewn mannau eraill hefyd, o bosib), lle mae myfyrwyr yn gwirfoddoli i fod yn fentoriaid i lasfyfyrwyr yn eu hadrannau. W^yr unrhyw un am yr enw Cymraeg? 'Arwain cymheiriaid', 'cyfarwyddo cyfoedion'? Neu oes 'na rywbeth mwy bachog a gwreiddiol?Times New Roman ArialDiolch ymlaen llaw.Times New Roman Arial Glenys Times New Roman Lowri Jones Cyfieithydd / Translator Casglu'r Tlysau / Gathering the Jewels Ffn / Phone : 01970 632 500