Print

Print


Oes rhywun wedi gorfod cyfieithu hwn erioed?

Chambers:  club class a class of seat on an aircraft between tourist class and first class.

Wel ar drÍn yn yr achos sy gen i.  Mi ofynnais i'r cwmni rheilffyrdd dan sylw ai dosbarth cyntaf ai ail ddosbarth oedd hwn - y naill na'r llall, medden nhw.
Dw i ddim yn rhy hapus ‚ 'Dosbarth Clwb'.  Diolch am unrhyw gynigion.
Glenys