Print

Print


Ar wefan y Cynulliad, mae datganiad i'r wasg ynghylch lansio'r Diploma Sgiliau Modern ar gyfer Oedolion ar 28 Mehefin 2001, ac ynddo mae'n dweud:
 
Talodd y Gweinidog wrogaeth ir cysylltiadau ardderchog y maer Coleg [Coleg Sir Ga^r] wedi eu llunio diwydiant, gan gyfeirion benodol at y ffaith bod y Coleg wedi ennill y wobr fawreddog, y Beacon Award, am ei waith gydar cwmnau lleol Calsonic ac INA Bearings
 
[Efallai y byddai 'teyrnged' wedi bod yn well na 'gwrogaeth', yn enwedig gan taw menyw yw'r Gweinidog (a 'canmol' yn well byth?), ac efallai y byddai 'ffurfio cysylltiadau' neu 'sefydlu cysylltiadau' wedi rhagori ar 'llunio cysylltiadau'!]
 
Berwyn
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Glenys Roberts
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Friday, April 12, 2002 11:47 AM
Subject: Beacon Awards Programme

 
Oes rhywun yn gwybod rhywbeth am y rhaglen hon?  H.y. a oes teitl Cymraeg swyddogol?
Hefyd y 'Wales Quality Centre Awards' ?
Maes addysg bellach.
Diolch yn fawr.
Glenys