Print

Print


Diolch Berwyn.

Catrin
 ----- Original Message ----- 
 From: Berwyn Jones 
 To: [log in to unmask] 
 Sent: Thursday, April 11, 2002 3:14 PM
 Subject: Re: under represented


 Grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

 Berwyn

  ----- Original Message ----- 
  From: catrin alun 
  To: [log in to unmask] 
  Sent: Thursday, April 11, 2002 3:07 PM
  Subject: under represented


  Mae gen i gofnodion i'w cyfieithu am 'under represented groups'. Mae 'grwpiau lleiafrifol' yn ddigon perthnasol i'r grwpiau sydd dan sylw, ond fe groesodd fy meddwl nad yw pob un o'r grwpiau sy'n 'under represented' yn lleiafrif.

  Oes gan rywun unrhyw awgrymiadau plīs?

  Diolch
  Catrin