Print

Print


O sylwi faint o'r gloch roedd rhai ohonoch chi'n cyfrannu at y trafod neithiwr/y bore 'ma, wn i ddim faint fydd yn effro am 9.52 am, ond tybed a oes rhywun ag ymadrodd twt am hwn? Nid yng nghyd-destun 'cael pryd o dafod', ond yng nghyd-destun ariannu/cyllido'r celfyddydau.  Y frawddeg yw 'What about people on the "receiving end" - participants, attendees etc'.  Rhywbeth mwy bachog nag 'ar y pen sy'n derbyn'?
Glenys