JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSHSTUDIES Archives


WELSHSTUDIES Archives

WELSHSTUDIES Archives


WELSHSTUDIES@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSHSTUDIES Home

WELSHSTUDIES Home

WELSHSTUDIES  October 2016

WELSHSTUDIES October 2016

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Borders/Ffiniau 5/11/16 MOMA Machynlleth

From:

Mary-Ann Constantine <[log in to unmask]>

Reply-To:

Welsh writing in English and Welsh Studies <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 14 Oct 2016 07:51:09 +0000

Content-Type:

multipart/mixed

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines) , Conference final.doc (1 lines) , Ffinau Cymraeg.doc (1 lines) , Ffinau Cymraeg.pdf (1 lines) , Conference final.pdf (1 lines)

This one-day conference considers depictions by artists and writers of everyday life and the borders between people, whether national, local, social or generational. It accompanies the exhibition Four Painters in Raymond Williams’ Border Country, which features contemporaries of Williams working in South Wales from the 1930s to the 1950s, Joan Baker, Charles Burton, John Elwyn and Bert Isaac. The speakers include academics, curators, artists and writers – programme attached.Cynhadledd undydd sy’n trafod darluniadau o fywyd pob dydd mewn llên a chelf, a’r gwahanol ffiniau rhwng pobl, boed yn genedlaethol, lleol, cymdeithasol neu ar draws y cenedlaethau. Mae’n cyd-fynd â’r arddangosfa Ffiniau, sy’n dangos gwaith pedwar artist â oedd yn gyfoedion i Raymond Williams ac yn gweithio yn Ne Cymru o’r 1930au hyd at y 1950au: Joan Baker, Charles Burton, John Elwyn a Bert Isaac. Ymhlith y siaradwyr ceir academyddion, curaduron, artistiaid a llenorion - rhaglen atodedig.

Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1146516Mae'r Brifysgol yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg / The University welcomes correspondence in Welsh and EnglishGall y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol a fwriedir i'w ddefnyddio'n unig gan y sawl y'i cyfeiriwyd ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges ebost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd y neges ar eich cyfer chi, rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw na datgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Cymru. Nid yw Prifysgol Cymru'n gwarantu bod y neges ebost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yng nghorff yr ebost, nid bwriad y neges ebost hon yw ffurfio contract sy'n rhwymo - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Adran Cyllid Prifysgol Cymru. www.cymru.ac.uk<http://www.cymru.ac.uk/>.This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of the University of Wales. The University of Wales do not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the University of Wales Finance Department. www.wales.ac.uk<http://www.wales.ac.uk/>.

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

June 2020
May 2020
March 2020
February 2020
January 2020
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
December 2018
November 2018
October 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
October 2015
September 2015
July 2015
June 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

For help and support help@jisc.ac.uk

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager