JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for MECCSA-PGN Archives


MECCSA-PGN Archives

MECCSA-PGN Archives


MECCSA-PGN@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

MECCSA-PGN Home

MECCSA-PGN Home

MECCSA-PGN June 2015

MECCSA-PGN June 2015

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Connected Communities Exchange - June 25th

From:

"Spiller K." <[log in to unmask]>

Reply-To:

Spiller K.

Date:

Tue, 9 Jun 2015 15:35:32 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (76 lines)

Invitation - Connected Communities Exchange June 25th 2015

Celebrating, Consolidating and Expanding Community Research Across the Swansea Valley

This event will celebrate existing research, strengthen networks, and set an agenda for future community historical research in the Lower Swansea Valley. This will inform future funding bids and specifically a forthcoming application to the Heritage Lottery Fund for a living history laboratory at the Hafod-Morfa Copperworks. It will address the following questions:

       How would you like to celebrate, consolidate and expand the portfolio of community research completed to date?
       How can the development of a living history laboratory facility at HMCW facilitate further community history research in the Swansea Valley?
       How can community based research contribute to the heritage led development of the HMCW?
       How can digital innovations expand the reach and impact of community heritage projects and research?

A major part of the day will be workshops to explore how research and community projects might develop around key themes such as the following, which we have extrapolated from existing community research interests:

       Movement of goods and people
       Human Impact, disability and human disaster
       Conservation and preservation of the physical and natural landscape
       Community, social change, faith and identity
       Identity, achievement and aspiration

Please download an agenda for the day and the registration form here: https://app.box.com/s/yf76ibvsy9gfy0p34vh0r9kcl9ajh291

Please return the registration form to this address by 5 pm Monday June 15th 2015.

We hope youll be able to join us.

Best wishes,
Kate

Kate Spiller
Project Coordinator, Connected Communities/Key Heritage Skills Programme
Cydlynydd Prosiect, Prosiect Cymunedau Cysylltiedig/ Rhaglen Sgiliau Treftadaeth Allweddol
Research Institute for Arts and Humanities | Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau ar Dyniaethau
Keir Hardie Building | Adeilad Keir Hardie
Swansea University | Prifysgol Abertawe
Swansea | Abertawe
Wales | Cymru
SA2 8PP
Phonel Ffn: 01792 606587
Email | Ebost: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Twitter: @RIAHSwansea
www.swansea.ac.uk/riah/<http://www.swansea.ac.uk/riah/> | www.swansea.ac.uk/cy/riah/<http://www.swansea.ac.uk/cy/riah/>
www.swanseavalleyhistory.com<http://www.swanseavalleyhistory.com>


The University welcomes correspondence in Welsh and English | Maer Brifysgol yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Please don't print this e-mail unless you really need to. | Peidiwch ag argraffur e-bost hwn oni bai fod gwir angen gwneud hynny.
The contents of this email are confidential and for the intended recipient only. If you have received this message in error, please inform the sender and delete the message. | Mae cynnwys yr ebost hwn yn gyfrinachol a dim ond y derbynnydd a fwriadwyd a ddylai ei ddarllen. Os derbynioch y neges mewn camgymeriad, rhowch wybod ir anfonydd a dilwch y neges.
Swansea University is a registered charity. No. 1138342 | Mae Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342
----------


Gwahoddiad Cyfnewidfa Cymunedau Cysylltiedig 25 Mehefin 2015
HeloDathlu, Cadarnhau ac Ehangu Ymchwil Cymunedol ar hyd a lled Cwm Tawe

Bydd y digwyddiad yn dathlu ymchwil cyfredol, yn cryfhau rhwydweithiau ac yn gosod agenda ar gyfer ymchwil hanesyddol cymunedol yn y dyfodol yng Nghwm Tawe Isaf. Bydd yn cyfeirio ceisiadau am ariannu yn y dyfodol, ac yn benodol, y cais sydd ar ddod i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am labordy hanes byw yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa. Bydd yn mynd i'r afael 'r cwestiynau canlynol.

       Sut hoffech ddathlu, ymgryfhau ac ehangu portffolio'r ymchwil cymunedol a gyflawnwyd hyd yn hyn?
       Sut all datblygu cyfleuster labordy hanes byw yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa hwyluso ymchwil hanes cymunedol pellach yng Nghwm Tawe?
       Sut all ymchwil ar sail cymuned gyfrannu at ddatblygu a arweinir gan dreftadaeth yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa?
       Sut all arloesedd digidol ehangu cyrhaeddiad ac effaith ymchwil a phrosiectau treftadaeth cymunedol?

Bydd gweithdai i archwilio sut ellir datblygu prosiectau cymunedol ac ymchwil ar sail themu allweddol, megis y canlynol (rydym wedi'u hallosod o ddiddordebau ymchwil cymunedol presennol) yn rhan fawr o'r diwrnod.

       Symudiad nwyddau a phobl
       Effaith ddynol, anableddau a thrychineb dynol
       Cadwraeth a diogelu'r dirwedd naturiol a ffisegol
       Cymuned, newid cymdeithasol, ffydd a hunaniaeth
       Hunaniaeth, cyflawniadau a dyheadau

Lawrlwythwch agenda ar gyfer y diwrnod ynghyd ffurflen gofrestru yma: https://app.box.com/s/yf76ibvsy9gfy0p34vh0r9kcl9ajh291

Dychwelwch y ffurflen gofrestru ir cyfeiriad hwn erbyn 5pm dydd Llun 15 Mehefin 2015.

Cofion gorau,
Kate

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager