JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for ZOOARCH Archives


ZOOARCH Archives

ZOOARCH Archives


ZOOARCH@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

ZOOARCH Home

ZOOARCH Home

ZOOARCH  July 2012

ZOOARCH July 2012

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Second CFP: SMA Student Colloquium

From:

Lara Hogg <[log in to unmask]>

Reply-To:

Lara Hogg <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 31 Jul 2012 18:18:53 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (37 lines)

Society for Medieval Archaeology Student Colloquium 2012 
SECOND CALL FOR PAPERS 

The second call for papers is open for the Society for Medieval Archaeology Student Colloquium, to be held at Cardiff University, 8-9th November 2012. The event aims to provide a platform for postgraduates and early career professionals to present and discuss their current research. 

Papers from across the medieval period (5th-16th centuries AD) and from all geographical areas are welcomed. Papers from subjects other than archaeology, but which have a broader medieval significance, will also be considered. Abstracts for posters are also encouraged. 

Abstracts should be written concisely in English (no more than 150 words) and submitted on the abstract submission form. Please note that papers will be 20 minutes in length with a 10 minute discussion for each session.

Presentations will be restricted to postgraduates and early career professionals but we welcome posters from all medievalists.

Completed abstract forms should be sent to [log in to unmask] The deadline for all presentation and poster abstracts is Friday 7th September.

Please see the attached poster for more details, or email [log in to unmask] 
NB: This conference will be held in English. 

The Society for Medieval Archaeology/Gymdeithas Archaeoleg Ganoloesol http://www.medievalarchaeology.co.uk/index.php/events/conferences/sma-pg-colloquium-leaflet/ 
Facebook: Society for Medieval Archaeology 
Twitter: SocMedArch
________________________________________

Cynhadledd Myfyrwyr y Gymdeithas Archaeoleg Ganoloesol 2012 
GALWAD AM BAPURAU 

Mae’r galwad ail am bapurau nawr yn agored ar gyfer Cynhadledd Myfyrwyr y Gymdeithas Archaeoleg Ganoloesol, i’w chynnal ym Mhrifysgol Caerdydd, 8-9 Tachwedd 2012. Nod y digwyddiad yw rhoi llwyfan i uwchraddedigion a gweithwyr proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i gyflwyno a thrafod eu hymchwil presennol. 

Croesewir papurau o’r holl gyfnod canol oesol (5ed-16eg ganrif OC) ac o bob ardal ddaearyddol. Rhoddir ystyriaeth i bapurau o bynciau eraill heblaw am archeoleg, ond sydd ag arwyddocâd canoloesol ehangach. Anogir crynodebau ar gyfer posteri. 

Dylid ysgrifennu crynodebau yn gryno mewn Saesneg (dim mwy na 150 gair) a’u cyflwyno ar y ffurflen atodedig. Noder y bydd papurau yn cael eu cyfyngu i 20 munud o hyd, gyda 10 munud ychwanegol o drafodaeth ar gyfer pob sesiwn. 

Cyfyngir cyflwyniadau papur i ôl-raddedigion a gweithwyr proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa, ond fe groesawn bosteri gan bob un sy’n ymddiddori ym maes yr Oesoedd Canol. 

Dylid anfon crynodebau at [log in to unmask] Y dyddiad cau ar gyfer pob crynodeb cyflwyniadau a phosteri yw dydd Gwener 7 Medi. 

Gweler y poster ynghlwm am fwy o fanylion, neu anfonwch neges e-bost: [log in to unmask]  
NB: Cynhelir y gynhadledd hon yn Saesneg.

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

For help and support help@jisc.ac.uk

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager