JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Monospaced Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG  September 2011

WELSH-TERMAU-CYMRAEG September 2011

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: wages a salary

From:

Geraint Lovgreen <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 13 Sep 2011 09:45:34 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (153 lines)

Yn hollol, dyna'r pwynt - dydi'r Gymraeg ddim yn gwahaniaethu a does na ddim
pwynt i ni drio'i gorfodi i wneud!

----- Original Message -----
From: "Neil Shadrach" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Monday, September 12, 2011 9:08 PM
Subject: Re: wages a salary


Ond ...

"Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw'r isafswm y mae gan y rhan fwyaf o
weithwyr yn y DU yr hawl iddo fesul awr. Cael gwybod beth yw’r
cyfraddau cyfredol a ble i gael cymorth os ydych yn credu eich bod yn
cael eich talu’n is na’r gyfradd isafswm cyflog."

(
http://www.direct.gov.uk/cy/Employment/Employees/TheNationalMinimumWage/DG_10027201CY
)


2011/9/12 Mary Jones <[log in to unmask]>:
> Cytuno. Mae’n debyg mai “cyflog =salary” mae rywun yn ei gael pan fydd
> cytundeb yn cael ei wneud ar gyfer swydd benodol, hynny yw, cytundeb yn
> cynnwys y ta^l a phethau fel gwyliau, pensiwn, Yswiriant Gwadol, hawliau,
> hyd y swydd, ac yn y blaen. “Ffeiriau Cyflogi” ers llawer dydd. Ac ystyr
> “pae = wages” yw’r hyn sy’n cael ei dalu i rywun sy’n dod i wneud gwaith
> penodol, fel torri pen cloddiau, carthu’r beudyau, glanhau’r ffenestri
> etc.
> a hynny’n rheolaidd. Does yna ddim elfen o bensiwn na thaliadau YG etc. yn
> hynny, dim ond y ta^l. Y peryg o ddefnyddio “ta^l” yw nad yw’n glir i’w
> darllenydd ai “salary” ynte “wages” a olygir, felly mae “pae” yn gallu bod
> yn ateb hwylus, a “pae” oedd yn cael ei ddefnyddio yn y ffurflenni Treth
> Incwm cynnar. (“Nos Wener pae” meddai Gwenallt yn Ar Gyfeiliorn”).
>
> Mary
>
>
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ifan Glyn Jones
> Sent: 12 September 2011 16:14
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: wages a salary
>
>
>
> Beth am 'pae' fel wages
>
> a 'chyflog' fel salary
>
>
>
> In a message dated 12/09/2011 15:54:07 GMT Daylight Time,
> [log in to unmask] writes:
>
> Ond mae’n amlwg bod ‘na ryw reswm pam mae ar yr awdur eisiau gwahaniaethu
> e.e. bod y trefniadau yswiriant neu wyliau’n wahanol. Nid yw’n *amhosibl*
> cyfieithu/egluro gwahaniaeth os yw’r gwahaniaeth mewn bod e.e. “an entail
> would allow the estate to pass to male cousins but not to female cousins”.
>
> Ann
>
> ________________________________
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
> Sent: 12 September 2011 13:50
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: wages a salary
>
>
>
> Cwestiwn o semanteg yn Saesneg ydio - mae'n amhosib ei gyfieithu i'r
> Gymraeg
> gan nad ydi'r Gymraeg yn gwahaniaethu rhwng cyflog a chyflog.
>
>
>
> Mae o fel petai rhywun yn gofyn iti gyfieithu'r cwestiwn "Eglurwch y
> gwahaniaeth rhwng cefnder a chyfnither".
>
>
>
> Geraint
>
> ----- Original Message -----
>
> From: CATRIN ALUN
>
> To: [log in to unmask]
>
> Sent: Monday, September 12, 2011 1:08 PM
>
> Subject: Re: wages a salary
>
>
>
> Digon posib Ann - manyleb arholiad sy' gen i!
>
>
>
> Dyma un o'r canlyniadau dysgu!
>
>
>
> explain the difference between a salary and a wage
>
>
>
> ________________________________
>
> From: Ann Corkett <[log in to unmask]>
> To: [log in to unmask]
> Sent: Monday, 12 September, 2011 13:02:26
> Subject: Re: wages a salary
>
> ‘Rwy’n amau’n fawr bod y diffiniadau’n amrywio, a bod “dyna beth ‘rydym NI
> yn ei olygu wrth y termau” fydd gennych. A oes modd tynnu’r termau o’r
> adran?
>
> Mae edrych yn sydyn ar Google yn awgrymu e.e. “”cyflog fesul awr” versus
> “cyflog fesul blwyddyn”.
>
> Ann
>
> ________________________________
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of CATRIN ALUN
> Sent: 12 September 2011 12:52
> To: [log in to unmask]
> Subject: wages a salary
>
>
>
> Dwi'n cyfieithu darn sy'n esbonio'r gwahaniaeth rhwng 'wages and salaried
> employment'.
>
>
>
> Sut mae gwahaniaethu?! Oes 'na air heblaw 'cyflog'??
>
>
>
> Mae 'na adran gyfan ar y gwahaniaeth rhwng y ddau fath o dâl!
>
>
>
> Diolch!

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager