JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG February 2010

WELSH-TERMAU-CYMRAEG February 2010

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: nurture

From:

Geraint Lovgreen <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 23 Feb 2010 16:06:48 -0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (263 lines)

Ti'n cael problem efo dy negeseuon, Jane?

----- Original Message ----- 
From: "Jane Owen" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, February 23, 2010 3:52 PM
Subject: Re: nurture


>
>
> Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a 
> drosglwyddir gydag o wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer pwy bynnag y 
> cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy 
> gamgymeriad, hysbyswch yr anfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda.
>
> Mae cynnwys yr e-bost yn cynrychioli barn yr unigolyn(ion) a enwir uchod 
> ac nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych. Serch 
> hynny, fel Corff Cyhoeddus, efallai y bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych 
> ddatgelu'r e-bost hwn [neu unrhyw ymateb iddo] dan ddarpariaethau 
> deddfwriaethol.
>
> The information contained in this e-mail message and any files transmitted 
> with it is intended solely for the use of the individual or entity to whom 
> they are addressed. If you have received this e-mail in error please 
> notify the sender immediately.
>
> The contents of this e-mail represents the views of the individual(s) 
> named above and do not necessarily represent the views of Denbighshire 
> County Council. However, as a Public Body, Denbighshire County Council may 
> be required to disclose this e-mail [or any response to it] under 
> legislative provisions.
>
>
>
>


--------------------------------------------------------------------------------


> asap
>
> Jane Jones Owen
> Cyfieithydd y Sir / Corporate Translator
> 01824 712524
> [log in to unmask]
> [log in to unmask]
>
>
>
>
> From:    "Roberts, Nia" <[log in to unmask]>
>
> To:     [log in to unmask]
>
> Date:    23/02/2010 15:45
>
> Subject:  Re: nurture
>
> Sent by:  Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary
>       <[log in to unmask]>
>
>
>
>
>
>
> Mae ‘Anogwyr Dysgu’ eisoes yn cael ei ddefnyddio am ‘Learning Coaches’ –
> eto ym myd addysg (ai term y Cynulliad yw hwnnw?)
>
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [
> mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Siân Roberts
> Sent: 23 February 2010 15:29
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: nurture
>
> Diolch, David - jest beth o'n i ishe'i glywed - a finne newydd gytuno â ti
> bore 'ma fyd!
>
> Ti'n iawn. Mae 'na "Anogwyr Dysgu" on'd oes? Ond dw i ddim yn meddwl ei 
> fod
> yn mynd i fod mor ddryslyd â "meithrin", "maethu", "maeth".
>
> Dw i braidd yn amheus o "swcro" hefyd - mae'n cyfleu rhyw ystyr o
> "babanu" ("Paid â'i swcro fe") neu hyd yn oed "entice" i mi.
>
> Newydd gael neges arall oddi wrth y cwsmer:
>
>
>
>
> "May change again
> mind!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
>
> Gawn ni weld!
>
>
>
>
> On 23 Chwef 2010, at 15:12, David Bullock wrote:
>
>
> ‘annog’ yw’r gair am ‘coaching’ hefyd, ife?
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [
> mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Siân
> Roberts
> Sent: 23 Chwefror 2010 14:09
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: nurture
>
> Nôl at hwn eto!
>
> Mae fy nghwsmer wedi bod yn trafod gydag APADGOS ac rwy newydd gael y 
> neges
> hon:
>
>
>
> "Latest is 'Grwpiau Anogaeth ' which means 'Encouragement Groups' ."
>
> Mae hynny'n swnio'n well i mi - (nes iddyn nhw sefydlu "Encouragement
> Groups" yn Saesneg!).
>
> Diolch am eich help
>
> Cofion
>
> Siân
>
>
>
> On 16 Chwef 2010, at 12:36, Roberts, Nia wrote:
>
>
>
> Rhaid cyfadde mai ‘grwpiau meithrin’ yw’r term rydym ni’n ei ddefnyddio,
> oherwydd yn y cyd-destun (addysg yn bennaf), mae’r ystyr yn eitha clir.
>
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [
> mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Siân Roberts
> Sent: 16 February 2010 12:32
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: nurture
>
> Er gwybodaeth. Rwy wedi cael ateb gan y cwsmer:
>
> "The accepted term is Grwpiau Maethu (despite its ambiguity). I note that
> Nutrition Groups are called Grwpiau Maeth!"
>
> Dim yn ddelfrydol - ond o leia'n bendant!
>
> Diolch yn fawr am bob help gyda hwn.
>
> Cofion
> Siân
>
> On 15 Chwef 2010, at 10:08, Megan Tomos wrote:
>
>
>
>
> Oes yna ddim poibilrwydd o ychwanegu gair ar ôl meithrin - meithrin hyder/
> hunan-hyder/hunan barch. Dwi'n cymryd mai dyna fydd y gweithgarwch.
>
> Megan
>
>
> Date: Mon, 15 Feb 2010 09:24:18 +0000
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: nurture
> To: [log in to unmask]
>
> Ond mewn ysgol - yn enwedig yr ysgolion 3 - 18 oed y mae sôn amdanynt -
> gallech gael "grwp meithrin" o blant bach iawn a "grwp meithrin" o blant
> sydd mewn peryg o ymddieithrio; neu "plant maeth" sy'n cael eu magu gyda
> rhieni maeth a "plant maeth" sydd mewn peryg o ymddieithrio.
>
> Y broblem yma, yw mai'r un yw'r cyd-destun.
>
> O diar, diar!
>
> Siân
>
>
> On 14 Chwef 2010, at 21:14, Megan Tomos wrote:
>
>   Ond onid yden ni'n poeni gormod am ddefnyddio yr un gair mewn
>   gwahanol sefyllfaoedd. Oni fydd y cyd-destun yn gwneud yr ystyr yn
>   amlwg? Mae iaith wedi arfer defnyddio'r un gair mewn gwahanol
>   gyd-destunau. Mae peryg newid natur iaith wrth fynnu creu geiriau'n
>   ribidirês ar gyfer pob cyd-destun.
>
>   Megan
>
>
>   Date: Sun, 14 Feb 2010 15:33:09 -0500
>   From: [log in to unmask]
>   Subject: Re: nurture
>   To: [log in to unmask]
>
>
>
>
>   'Swn i'n dweud ei fod, Megan,( tafodieithol h.y.- ac yn fenthyciad
>   o'r Saesneg - succour!) ac er amheuaeth Sian faswn i'n sticio at
>   'faeth' - mae'r gweddill o'r rhai a ddefnyddir gennych, Sian, yn
>   cynnwys yr elfen 'nurture' e.e. 'foster-mother' neu 'nurse' yw mam
>   faeth/maethfam - sef, yn wreiddiol, un a fwydai plentyn o'r fron
>   oherwydd nad oedd y fam yn gallu bwydo, neu yn gwrthod bwydo'r,
>   baban.
>
>   Yn bendant mae llai o gymysgwch nag y byddai meithrin yn ei achosi
>
>   Alwyn
>
>
>   Got a cool Hotmail story? Tell us now
>
>
>
> Do you have a story that started on Hotmail? Tell us now
>
>
>
>
> ******************************************************************
>
>
> This e-mail and any files transmitted with it are confidential and 
> intended
> solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
> If you have received this e-mail in error, please notify the administrator
> on the following address:
>
>
> [log in to unmask]
>
>
>
> Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn gyfrinachol
> ac at ddefnydd yr unigolyn neu'r corff y cyfeiriwyd hwy atynt yn unig. Os
> ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, dylech hysbysu'r
> gweinyddydd yn y cyfeiriad canlynol:
>
>
> [log in to unmask]
>
>
> *******************************************************************
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 9.0.733 / Virus Database: 271.1.1/2702 - Release Date: 02/22/10
> 19:34:00
>
> 

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager