JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG  July 2009

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2009

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: ATB: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'

From:

Eluned Mai <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Sat, 18 Jul 2009 10:40:20 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (160 lines)

Twt  nhw!  Na, dwi'n cytuno, Sin - dydyn ni'm haws  chwilio am
iaith berffaith achos does na'm ffasiwn beth, hyd y gwn i.  Cyn belled
'n bod ni'n rhoi cynnig am yr hyn sy'n taro orau - hwnna ydy'r boi,
ynte?  Heddiw ddown ni o hyd i rywbeth; fory wnawn ni ddim.  Mae o fel
y peth sgwar yna efo rhifau smotiog rydan ni'n daflu i fyny i'r awyr
wrth chwarae gm - weithiau dim ond un smotyn fydd yn glanio efo'i
drwyn tua'r nen; dro arall fydd 'na chwech - hwr!  Ta waeth, mwynha
dy benwythnos.  Gwydraid bach o win a mynd 'r ci am dro i mi; mae
hynny'n medru bod yn berffaith weithiau - nes bod Mali'n dechrau
rowlio!

Pob hwyl

Eluned (hen enw digon trwsgl ydy 'Eluned' wedi meddwl am y peth)

2009/7/17 Sin Roberts <[log in to unmask]>:
> Mae Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor ar Bopeth, Llywodraeth
> Cynulliad Cymru ac eraill yn defnyddio "hoist" - felly wela i ddim byd o'i
> le ar "hoist nenfwd"
> Sin
>
> On 17 Jul 2009, at 13:20, Eluned Mai wrote:
>
> Ia, mi fasa 'teclyn codi' yn gwneud i'r dim, ond bod hwn yn sownd yn y
> nenfwd ac mae 'na daclau codi eraill yn ymddangos yn yr un llyfryn
> sydd ddim yn sownd yn y nenfwd. Mae angen gwahaniaethu rhwng y ddau.
> Mae 'teclyn codi sy 'nghlwm wrth y nenfwd' damaid bach yn hir ond
> efallai bydd yn rhaid cael tudalen ychwanegol yn y fersiwn Gymraeg.
> Os daw 'na derm bach twt fel fflach o oleuni i rywun ganol nos, buaswn
> yn dra diolchgar!
> Diolch yn fawr, Tim
> 2009/7/17 Saunders, Tim <[log in to unmask]>:
>
> Ydw. A dweud y gwir, rwy'n credu fod rhediad esmwyth term neu ymadrodd bron
> mor bwysig i'w llwyddiant ag y mae'u cywirdeb manwl. Y mae 'sling' ychydig
> bach yn rhy blwmp, rwy'n cytuno. Fel mae'n digwydd, gwelais 'teclyn codi' yn
> derm eithaf cyffredin yn y math yma o gyd-destun.
> Yn iach,
> Tim
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Eluned Mai
> Sent: 17 July 2009 10:45
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: ATB: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'
>
> Iawn, Tim - wna i ddim poeni. Ond mae rhywbeth o'i le efo 'sling'.
> Dydy o ddim yn ei roi ei hun i rythm yr iaith rywsut. Mae o'n dechrau
> ac yn gorffen yn blwmp ac yn blaen a fedrwch chi wneud dim efo fo.
> Wyt ti'n deall be sy gen i?
> Hwyl a diolch
> Eluned
> 2009/7/17 Saunders, Tim <[log in to unmask]>:
>
> Does dim rhaid poeni am ddiflaniad y llafariad ragddodiadol - neu'n rhy
> hwyr, efallai. Mae hi'n ddigon gwantan ers rhyw 1,500 o flynyddoedd.
> Tim
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Eluned Mai
> Sent: 16 July 2009 21:18
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: ATB: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'
>
> Ia? Dwi ddim yn gwybod y ffeithiau a deud y gwir. Dim ond edrych yn
> Seisnig mae 'sling' i mi. Wyt ti'n gwybod pam roedd 'na 'y' o flaen
> llawer o eiriau Cymraeg yn y 19eg ganrif? Tybed oedd hi'n rhyw
> nodwedd o'r iaith rydan ni'n prysur golli heb yn wybod. Neu efallai
> bod ateb digon syml.
> Sut acen sydd ar yr 'i'? Does 'na 'run yn GPC.
> Diolch, Geraint. Rhywbeth i feddwl amdano, beth bynnag.
> 2009/7/15 Geraint Lovgreen <[log in to unmask]>:
>
> Dwi'n meddwl bod "sling" yn gymreiciach nag "ysling" - blas y 19eg ganrif
> sydd ar hwnnw!
> A byddai angen acen ar yr i...
>
> ----- Original Message ----- From: "Eluned Mai" <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Wednesday, July 15, 2009 10:33 PM
> Subject: Re: ATB: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'
>
> Ia, mae'r rheina'n ddigon taclus a digon byr, on'd ydyn - 'ysling
> nenfwd' (mae o'n swnio dipyn bach yn fwy Cymreig efo'r 'y', er mai
> benthyciad ydy o 'run fath) a 'cawod cadair olwyn' amdani.
> Diolch yn fawr iawn, Sin. A diolch i bawb eto.
> 2009/7/15 Sin Roberts <[log in to unmask]>:
>
> Beth am rywbeth fel "sling nenfwd" neu "hoist nenfwd" a "cawod cadair
> olwyn"
> ?
> On 15 Jul 2009, at 00:50, Eluned Mai wrote:
>
> Basa, mi fasa - ond y ffaith ei fod o'n sownd yn y nenfwd sy'n creu'r
> picil, achos mae 'na fwy nag un math o declyn codi. A dydy 'cadair
> codi sy'n crogi o'r nenfwd' ddim yn swnio'n iawn ar gyfer llyfryn
> lleoliadau gwyliau rhywsut - nac ychwaith 'sy 'nghlwm wrth y nenfwd' -
> 'sy'n dirwyn i lawr o'r nenfwd'. Pam y mae'r Sais yn cael rhoi dau air
> hefo'i gilydd mor dwt a ninna'n gorfod bod mor hirwyntog? Efallai
> basa 'dirwynlath nenfwd' yn iawn ond fasa neb yn deall 'dirwynlath'.
> 'Cawod cadair olwyn' - ga i neud hynna?
> Beth bynnag, llawer o ddiolch, Carolyn. Mae 'cadair codi' yn deud yn
> union beth ydy o - oes rhaid iddo fo fod yn sownd yn y nenfwd, dwed?
> 2009/7/14 Carolyn <[log in to unmask]>:
>
> Fasai rhywbeth fel 'cadair codi' neu 'sling codi' yn gwneud y tro
> Eluned?
> -----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
> Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Eluned
> Mai
> Anfonwyd/Sent: 14 Gorffennaf 2009 09:30
> At/To: [log in to unmask]
> Pwnc/Subject: Re: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'
> Llawer iawn o ddiolch, Huw. Roeddwn i'n chwilio am rywbeth damaid yn
> fwy cryno am y math yma o gawod gan fod lle yn brin, ond efallai mai
> gwneud lle rhywsut fydd raid.
> Diolch yn fawr iawn am y llun! Bydd yn her i roi meddwl ar waith.
> Efallai na ddaw na ddim ar ddiwedd y dydd ac mi fydd fy nghyfanswm
> geiriau a gyfieithwyd wedi disgyn yn drychinebus!
> Diolch eto am dy gymorth.
> Eluned
> 2009/7/13 Huw Garan <[log in to unmask]>:
>
> Cawod addas ar gyfer cadeiriau olwyn?
> Ddim yn siwr am y ceiling hoist. Teclyn codi sydd yng nghronfa Cysgeir
>
> ond
>
> 'dyw 'teclyn codi yn y nenfwd' ddim yn swnio'n iawn rhywffordd ond dyna
>
> beth
>
> yw e. Gweler
> http://www.dolphinmidlands.co.uk/graphics/liftech_ceiling_hoist.jpg am
> lun
>
> o
>
> 'ceiling hoist' os yw hynny'n help.
> Hg
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Eluned Mai
> Sent: 12 July 2009 15:50
> To: [log in to unmask]
> Subject: 'Wheel-in shower' a 'ceiling hoist'
> Oes gan rywun derm cryno am unrhyw un o'r uchod, os gwelwch yn dda?
> Maent yn ymddangos ar dudalen o symbolau fel eglurhad i'r symbolau
> hynny
> (mewn llyfryn lleoliadau gwyliau i bobl ag anableddau).
> Llawer o ddiolch
> Eluned
>
>
>
>
>
>
>

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager