JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG May 2008

WELSH-TERMAU-CYMRAEG May 2008

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: Race Relations Board

From:

"H.K.Smith" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 13 May 2008 11:22:19 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (123 lines)

Enw'r hen Gomisiwn, sef y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol = Commission for 
Racial Equality, sydd bellach wedi'i ddisodli gan y Comisiwn 
Cydraddoldeb sy'n cwmpasu pob maes.

Helen

Ann Corkett wrote:
> Newydd ei agor, a does dim byd ar gyfer y Bwrdd, ond "cysylltiadau 
> hiliol" a ddefnyddir bedair gwaith mewn ymadroddion yn ymwneud a "race 
> relations". Tybed ai "racial equality" oedd yr hen ymadrodd?
> Ann
> 
>   ----- Original Message -----
>   *From:* Puw, John <mailto:[log in to unmask]>
>   *To:* [log in to unmask]
>   <mailto:[log in to unmask]>
>   *Sent:* Tuesday, May 13, 2008 11:11 AM
>   *Subject:* Race Relations Board
> 
>   Yn l Cysgeir, mae Bwrdd Cydraddoldeb Hiliol a Bwrdd Cysylltiadau
>   Hiliol yn cael eu defnyddio ar gyfer yr uchod.
> 
>   
> 
>   Fedra i ddim agor TermCymru heddiw felly fedar rhywun plis ddeud pa
>   un ywr un swyddogol?
> 
>   
> 
>   Diolch
> 
>   
> 
>   John
> 
>   
> 
>   John Puw
> 
>   GRNCM; TAR / PGCE;
> 
>   Aelod Llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
> 
>   Full Member of Association of Welsh Translators and Interpreters
> 
>   Cyfieithydd / Translator
> 
>   Uned Gyfieithu / Translation Unit
> 
>   Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
> 
>   Ffn / Tel: 01492 805135
> 
>   Est / Ext: 05135
> 
>   E-bost / E-mail: [log in to unmask]
>   <mailto:[log in to unmask]>
> 
>   Gwefan / Website: http://www.youtube.com/watch?v=z7y9hBCgtCY
> 
>   
> 
> 
> 
> 
>   Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
> 
>   Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  
> 
>   Heddlu Gogledd Cymru
> 
>   Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
> 
>   This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
> 
>   North Wales Police
> 
>   ------------------------------------------------------------------------
> 
>   No virus found in this incoming message.
>   Checked by AVG.
>   Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.23.16/1429 - Release Date:
>   12/05/2008 18:14


-- 
Helen Smith (Cyfieithydd/Translator)
Canolfan Bedwyr	
[log in to unmask]
Ffn/Tel: 	01248 383253 (allanol/external)
		est/ext 3253 (mewnol/internal)

 >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^<

-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager